SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I

  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 1
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 2
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 3
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 4
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 5
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 6
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 7
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 8
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 9
  • Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì I trang 10
Tuần
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 1
Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương.
© Viết lại các từ trong bài chính tả Rừng cây trong nắng :
- Băt đẫu bâng tr : 	
Bắt đầu bằng ch : 	
- Bắt đầu bằng V : 	
Bắt đầu bằng d : 	
Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau :
Ngưòi nhát nhát
Một cậu bé được bà dân đi chơi phố lúc về cậu bé nói vối mẹ :
Mẹ ạ bây giở con mối biết là bà nhát lâm.
Mẹ ngạc nhiên :
Sao con lại nói thế ?
Cậu bé trá lòi :
Vì mỗi khi sang đường thì bà lai nám Chat lấy tay con.
Tiết 2
Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc - Trung - Nam.
Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu văn sau rồi ghi vào bảng ở dưới.
Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.
Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.
Sự vật A
Tù so sánh
Sự vật B
a) 	
b) 	
Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời” có nghĩa là gì ? Đánh dấu X vào Ị I thích hợp :
ị I Khối lượng to lốn trên một diện tích rộng.
□ Vùng nước mặn rộng lốn trên bề mặt trái đốt.
21 Tấm gỗ, sốt có chữ viết, hình vẽ, đặt ỏ chỗ mọi ngưòi dễ thấy.
Tiết 3
1 Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm cỏ Đông.
Lớp em tổ chức liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu giấy mời dưới đây :
GIẤY MÒI
Kính gửi:	
Lốp :	trôn trọng kính mòi	
Tới dự:	
Vào hồi:	 giò, ngày	
Tại:	
Chúng em rất mong được đón	
Ngày	tháng	năm	
Lốp trưởng
Tiết 4
1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà :
2 Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa.
Cà Mau đất xốp □ mùa nắng o đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt o trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế o cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát o cây bần cũng phải quây quần thành chòm o thành rặng o rễ phải dài o phải cắm sâu vào lòng đất.
Tiết 5
1 Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà.
2 Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em :
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lộp - Tự do - Hạnh phúc
	, ngày	tháng	nam	
I
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH
Kính gửi: Thư viện .....................................................................................
Em tên là :	
Sinh ngày :	Nam (nữ):	
Nơi ở :.............................................................................................................
Học sinh lớp :	Trường :	
Em đờ được cấp thẻ đọc sách số : 	
(hoặc : ngày	tháng	nâm	).
Em bị mất thẻ vì:	
Em làm đơn này đề nghị Thư viện	
Em xin cam ơn.
Người làm đơn
Tiết 6
1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thành thị và nông thôn.
2 Hãy viết thư thăm một người thân hoặc một người mà em guý mến (ông bà, cồ, bác, cô giáo cũ, bạn cũ,...).
Tiết 7
Đoc thầm :
Đưòng vào bàn
Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xoá như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. Bên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.
Dựa theo nội dung bài đọc, ghi dấu X vào I I trước ý trả lời đúng.
Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ?
Vùng núi
Vùng biển
Vùng đồng bằng
Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ?
tở con suối
Tả con đường
tở ngọn núi
Vật gì nằm ngang đường vào bản ?
Một ngọn núi
Một rừng vầu
Môt con suối
Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ?
Một hình ởnh
Hai hình ảnh
Ba hình ảnh
Trong các câu dưới đây, câu nào không có hình ảnh so sánh ?
Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xoá như trài thâm hoa đón mòi khách gổn xa đi về thâm bản.
Q Con đưòng đã nhiều lần đưa tiễn ngưài bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mùng cô giáo về bản dạy chữ.
o Con đưòng men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.
Tiết 8
Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I.