SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 3 - Chủ điểm: Mái ấm

  • Tuần 3 - Chủ điểm: Mái ấm trang 1
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Mái ấm trang 2
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Mái ấm trang 3
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Mái ấm trang 4
(1) a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :
cuộn	òn, 	ôn thật, chậm	ễ
b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu npỡtrên chữ in đậm và giải câu đố.
Vừa dài mà lại vừa vuông
Giúp nhau ke chỉ, vạch đuòng thăng bang.
Là	
Tên nghe nạng trịch Lòng dạ thõng bang.
Vành tai thợ mộc nồm ngang Anh đi học ve, sàn sàng đi theo.
Là	
2 Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tụ
Chữ
Tên chữ
1
giê
2
giê hát
3
giê i
4
£
5
i
6
ca
7
a	
8
e-lò
9
YTb
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Gạch dưới hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết lại từ chỉ sự so sánh.
Câu
Từ so sánh
a)	Mát hiền sóng tựa vì sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối tròi.
b) Em yêu nhà em
Hàng xoan truóc ngõ
Hoa xao xuyến nỏ
Như mây tùng chùm.
c) Mùa đông
Tròi là cái tủ lạnh
Mùa hè
Tròi là cái bếp lò nung.
d) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trâng lung linh dát vàng.
2 Chép lại đoạn văn dưới đây sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp. Nhớ viết hoa những chữ đầu câu.
Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đổng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát phẳng, nhanh đến mức tôi chỉ câm thấy trước mạt ông phất pho những sọi tc mỏng ông là niềm tự hào của cà gia đình tôi.
CHÍNH TẢ
Điền vào chỗ trống ởc hoặc oàc :
đọc ng	ngứ, ng	tay nhau, dấu ng....	đan
(2) Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau :
Trái nghĩa vói riêng:	
Cùng nghĩa với leo :	
Vật đụng nuồc dể rủa mạt, rửa tay, rủa rau :	
Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với đóng:	
Cùng nghĩa với vỡ:	
Bộ phạn ở trên mạt dùng để thở và ngửi:	
TẬP LÀM VĂN
1 Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.
Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
	 ngày	tháng	nâm	
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp	
Trường Tiểu học	
Em tên là :	
Học sinh lớp :	
Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học :
Lí do nghỉ học :	
Em xin hứa :	
Ý kiến của gia đình học sinh	Học sinh