SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 4 - Chủ điểm: Mái ấm

  • Tuần 4 - Chủ điểm: Mái ấm trang 1
  • Tuần 4 - Chủ điểm: Mái ấm trang 2
  • Tuần 4 - Chủ điểm: Mái ấm trang 3
  • Tuần 4 - Chủ điểm: Mái ấm trang 4
  • Tuần 4 - Chủ điểm: Mái ấm trang 5
(1)a) Điền rhoặc ơvào chỗ trống và giải câu đố : Hòn gì bằng đất nạn	a
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày.
Khi ra,	a đỏ hây hây
Thân hình vuông vắn đem xây của nhà.
Giải câu đố :
Trắng phau cày thủa ruộng đen
Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng.
Là	
@ Tìm và viết vào chỗ trống các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng gi, ơhoặc r, có nghĩa như sau :
Hót nhẹ vò êm cho trẻ ngủ :	
Có củ chỉ, lòi nói êm ới, dễ chịu :	
- Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi:
Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :
Chỉ cơ thể của người : 	
Cùng nghĩa với nghe lòi-.	
Dụng cụ đo khối lượng :	
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Viết tiếp các từ ngữ chỉ gộp những người thân trong gia đình :
M : ông bò, chú cháu,	
Xếp các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp :
Con hiền cháu thảo.
Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ.
Con có cha như nhà có nóc.
Con có mẹ như măng ấp bẹ.
Chị ngã em nâng.
g) Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dỏ hay đã đần.
Cha mẹ đối vói con cái
Con cháu đối với ông bà, cha mẹ
Anh chị em đối vối nhau
Dựa theo nội dung các bài tập đọc ở tuần 3, tuần 4, hãy đặt câu theo mẫu Ai là gì ? để nói về :
Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len
Bạn nhỏ trong bài tho Quạt cho bò ngủ
M: Tuốn lò cộu bé biết thương mẹ, thương em.
Bà mẹ trong truyện Người mẹ
Chú chim sẻ trong truyện Chứ sẻ vò bông hoo bong lâng
CHÍNH TẢ 1 Viết thêm 3 tiếng có vần oay:
M : xoay,	
(2) Tìm và viết các từ:
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, g/hoặc r, có nghĩa như sau :
Làm cho ai việc gì đó :	
Trái nghĩa vối hiền lành :	
Trái nghĩa với vào :	
Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau:
Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà :	
Dùng tay đưa một vật lên :	
Cùng nghĩa với chỡm chỉ, chịu khó :	
ĨẬP LÀM VAN
1 Dựa theo truyện Dại gì mà đổi, trả lời câu hỏi :
Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé ?
Cộu bé trở lòi mẹ như thế nào ?
Vì sao cậu bé nghĩ như vậy ?
(2) Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong điện báo dưới đây :
TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
ĐB1
a
B	
ĐIỆN BÁO
o
0	
0----
Họ, tên, địa chỉ người nhận :	
Nội dung :	
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Cđn chuyển thì ghi, không thì thôi):
Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phàn này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi càn ghi đầy đủ, rõ ràng để Bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phớt điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đủ theo yêu cầu.) :