SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em một nhà

  • Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 1
  • Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 2
  • Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 3
  • Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 4
  • Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 5
CHÍNH TẢ
Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi:
m	dao , con m	 n	lửa , t	trẻ ,
-hạtm	m/	bưởi, n	nấng, t	thân
(2) Tìm và viết lại các từ:
Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :
Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên :	
Món ăn bằng gạo nếp đồ chín :	
Trái nghĩa với tối:	
Chứa tiếng có vần âc hoặc ởt, có nghĩa như sau :
Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhuỵ hoa làm ra :
Vị trí trên hết trong xếp hạng :	
Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi :
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết:
2 Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống :
Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa
ruộng	
Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường
tập trung bên	để múa hát.
Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm	
để ở.
Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc
{nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)
Quan sát từng cặp sự vật dưới đây rồi viết vào chỗ trống những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh :
Viết những từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống :
Công cha nghĩa mẹ được so sánh như	
	,như	
Trời mưa, đường đất sét trơn như	
Ở thành phố có nhiều toà nhà cao như	
CHÍNH TẢ
1 Điền vào chỗ trống ưi hoặc ươi:
- khung C..’	,	C....7.	ngựa,	s	’	ấm
-mátr...............,	g...’	thư,	t.......' cây
(2) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :
a)
b)
(ĩ) Dựa theo truyện Giấu cày, trả lời các câu hỏi dưới đây :
a) Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói như thế nào ?
b) Vì sao bác bị vợ trách ?
Khi thấy mất cày, bác làm gì ?
Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần 14 (Tiếng Việt 3, tập một, trang 120), hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tổ em.