SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng

  • Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 1
  • Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 2
  • Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 3
  • Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 4
  • Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 5
  • Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng trang 6
Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố :
tr hoặc ch
Mình	òn, mũi nhọn
	ẳng phải bò,	âu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn	Là cái:	
iên hoặc iêng
Trên tròi có g	nuốc trong
Con k	chẳng lọt, con ong chẳng vào.
Là quả:	
2 Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
SỐ thú tụ
Chữ
Tên chữ
l
2
3
4
5
iÂ
ó
tê e-rò
7
U/
8
9
10
X
11
i dòi
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.
M : Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
Ngôi nhà như trẻ nhỏ Lớn lên với tròi xanh.
Cây pơ-mu đầu dốc Im như người lính canh Ngựa tuần tra biên giới Dừng đỉnh đèo hí vang.
Bà như quà ngọt chín rồi
Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng.
Sự vạt A
Từ so sánh
Sự vật B
M ; a) Trẻ em
như
búp trên cành
b)	
c)	
d)	
2 Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường (Tiếng Việt 3, tập một, trang 54). Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống.
Chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ
M : bấm bóng, 	
Chỉ thái độ của Quang và các bọn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già.
M : hoảng sợ.......................
Tìm và viết lại một số từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em :
CHÍNH TẢ
1 Điền en hoặc oen vào chỗ trống :
- nhanh nh	
- sắt h	
gỉ
- nh	miệng cười
- h..'.	nhát
Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :
a)
chung
trung
trai
chai
chống
trống
b)
kiên
kiêng
TẬP LÀM VĂN
1 Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu hỏi:
Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?
Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì ?
Anh trả lời thế nào ?
Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?
Để cùng các bạn tổ chức tốt một cuộc họp tổ, em hãy chọn nội dung thích hợp (bằng cách gạch dưới nội dung em chọn) :
Tôn trọng luật đi đường.
Bảo vệ của công.
Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
Ghi vắn tắt những ý chính cần nói :
Mục đích cuộc họp
Tình hình
Nguyên nhân
Cách giải quyết
Giao việc cho các bạn