Giải bài tập Vật lý 12 Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

  • Bài 31: Hiện tượng quang điện trong trang 1
  • Bài 31: Hiện tượng quang điện trong trang 2
  • Bài 31: Hiện tượng quang điện trong trang 3
§31. HIỆN TUỌNG quang diện trong
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN
Chất quang dẫn
Là chát dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tót khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.
Hiện tượng quang điện trong
Là hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn đồng thời tạo ra các lỗ trống tự do gọi là hiện tượng quang điện trong.
Pin quang điện
Là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng, nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.
Quang điện trở
Là một điện trở làm bằng chất quang dẫn. Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài megaôm khi không được chiếu sáng xuô’ng đến vài chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.
B.
CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
SD So sánh độ lớn của giới hạn quang dẫn
với độ lán của giới hạn quang điện và đưa ra nhận
SB
xét.
So sánh độ lớn suất diện dộng của pin quang diện với suất điện động của pin hóa học.
Hướng dẫn trả lời
33 Độ lớn của giới hạn quang dẫn lớn hơn độ lớn của giới hạn quang điện.
Nhận xét: Để hiện tượng quang dẫn xảy ra, không đòi hỏi phôtôn phải có năng lượng lớn, rất nhiều chất quang dẫn hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại. Còn hiện tượng quang điện xảy ra với ánh sáng có bước sóng ngắn, đây là một lợi thế của hiện tượng quang dẫn so với hiện tượng quang điện. Năng lượng kích hoạt các electron liên kết để chúng trở thành các electron dẫn nhỏ hơn công thoát để bứt các electron ra khỏi kim loại.
33 Độ lớn suất điện động của pin quang điện nhỏ hơn suất điện động của pin hóa học.
c. CÂU HỎI SAU BÀI HỌC
Chất quang dẫn là gỉ?
Hiện tượng quang điện trong là gì? Giải thích tinh quang dần của một chất.
Trình bày cấu tạo và hoạt dộng của một pin quang diện.
Hướng dẫn trả lời
Sách giáo khoa.
Giải thích tính quang dẫn của 1 chất.
Khi không bị chiếù sáng, các electron ở trong các chất quang dẫn đều ở trong trạng thái liên kết với nút mạng tinh thể, không có electron tự do nên châ't quang dẫn cách điện.
Khi bị chiếu sáng, mỗi phôtôn của ánh sáng kích thích khi bị hấp thụ sẽ giải phóng một electron liên kết để nó trở thành electron dẫn và để lại một lỗ trông, lỗ trông này cũng tham gia vào quá trình dẫn điện nên chát trên trở thành dẫn điện.
Cấu tạo và hoạt động của pin quang điện, (sách giáo khoa).
D. BÀI TẬP
Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nứa câu tưang ứng ở phần dưới dể thành một càu có nội dung đúng.
Pin hóa học...
Pin nhiệt diện... c. Pin quang điện...
... hoạt dộng dựa vào hiện tượng quang diện trong xăy ra bên cạnh một lớp chặn.
... hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu diện thế diện hóa ở hai diện cực.
... hoạt dộng dựa vào sự hình thành hiệu diện thế khi các electron tự do khuếch tán từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.
Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới dây?
Có giá trị rất lán.
Có giá trị rất nhỏ. c. Có giá trị không dổi.
D. Có giá trị thay đối được.
Suất điện động của một pin quang diện có dặc điểm nào dưới dây?
Có giá trị rất lớn.
Có giá trị rất nhỏ.
c. Có giá trị không dổi, không phụ thuộc điều kiện bén ngoài.
D. Chỉ xuất hiện khi pin dược chiếu sáng.
Hướng dẫn giải
A. Pin hóa học hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện
hóa ở 2 điện cực.
B. Pin nhiệt điện hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các electron tự do khuyếch tán từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.
c. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.
Cliọn đáp án D. Điện trở của một quang điện trở có giá trị giảm mạnh khi được chiếu sáng.
Chọn đáp án D. Suất điện động của một pin quang điện chỉ xuâ't hiện khi pin được chiếu sáng.