Giải bài tập Vật lý 12 Bài 34: Sơ lược về laze

  • Bài 34: Sơ lược về laze trang 1
  • Bài 34: Sơ lược về laze trang 2
§34. sd Lược UÊ LAZE
KIẾN THỨC Cơ BÀN
Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng có cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng.
Hiện tượng phát xạ cảm ứng
Nếu một nguyên tử đang ở trạng thái kích thích, sẵn sàng phát ra một phôtôn có năng lượng E = hf, bắt gặp một phôtôn có năng lượng e' đúng bằng hf, bay lướt qua nó, thì lập tức nguyên tử này cũng phát ra phôtôn £, phôtôn e có cùng năng lượng và bay cùng phương với phôtôn £', ngoài ra, sóng điện từ ứng với phôtôn £ hoàn toàn cùng pha và dao động trong một mặt phẳng song song với mặt phẳng dao động của sóng điện từ ứng với phôtôn £'.
CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
Hãy mô tả cụ thể quá trỉnh nhân phôtôn vẽ trên Hình 34.3.
Hướng dẫn giải
SI Mô tả cụ thể quá trình nhân phôtôn trên hình vẽ :
\Ỉ\TU
Khi phôtôn có năng lượng s' = hf bay lướt qua một nguyên tử đang sẵn sàng phát ra nàng lượng £ = hf thì lập tức nguyên tử này phát ra một phôtôn £ = hf , hai phôtôn này bay lướt qua hai nguyên tử khác đang ở trạng thái kích thích thì lập tức hai nguyên tử này phát ra 2 phôtôn có năng lượng hf, như vậy sô' phôtôn sẽ tăng lên theo cấp sô' nhân.
c. CÂU HỎI SAU BÀI HỌC
Laze là gì?
Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra.
Sự phát xạ cảm ứng là gi? Tại sao có thế' khuếch dại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ửng?
Trình bày cấu tạo của laze rubi.
Có những loại laze gì?
Trình bày một vài ứng dụng cửa laze.
Hướng dẫn trả lời
Sách giáo khoa.
Các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra:
Tính đơn sắc cao.
Tính định hướng cao.
Tính kết hợp của chùm sáng cao.
Có cường độ lớn.
Sự phát xạ cảm ứng: sách giáo khoa.
Có thể khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng vì sô' phôtôn trong chùm ánh sáng tăng lên theo cấp số nhân.
Cấu tạo chùm sáng của laze rubi: sách giáo khoa.
Các loại laze:
Laze khí
Laze rắn
Laze bán dẫn
Úng dụng của laze:
Trong y học: chữa một số bệnh ngoài da.
Trong công nghiệp: để cắt, khoan kim loại.
Trong trắc địa: để đo khoảng cách ,ngắm đường thẳng.
Dùng trong các đầu đọc đĩa CD, bút chỉ bảng.
D. BÀI TẬP
Chọn câu đúng.
Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu
A. trắng.	B. xanh.	c. đỏ.	D. vàng.
Tia laze không có dặc điểm nào dưới đây?
A. Độ đơn sắc cao.	B. Độ dinh hướng cao.
c. Cường độ lớn.	D. Công suất lớn.
Bút laze mà ta thường dùng dể chí hảng thuộc loại laze nào?
A. Khí.	B. Lỏng.	C. Rắn.	D. Bán dẫn.	I
Hướng dẫn giải
Chọn đáp án c.
Ánh sáng đỏ là do ion crôm phát ra khi chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản.
Chọn đáp án D.
Vì tia laze có đặc điểm là tính đơn sắc cao, định hướng cao, cường độ lớn.
Chọn đáp án D.