Giải Sinh 12 - Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

  • Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li trang 1
  • Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li trang 2
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN BÀI 8.	QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Quy luật phân li
Thí nghiệm
Menden cho lai hai cây đậu Hà lan thuần chủng và khác nhau một cặp tính trạng tương phản, ông cho lai cây hạt vàng với cây hạt lục, thì Fi toàn hạt vàng. Tiếp tục cho Fx giao phấn với nhau thì F2 có sự phân tính theo tỉ lệ 3 vàng : 1 lục.
Cơ chế tế bào học
Cơ chế tế bào học định luật đồng tính.
Do cơ chế giảm phân, các NST phân ly độc lập mà cây lai Fi (Aa) sẽ cho ra hai loại giao tử đực cũng như hai loại giao tử cái là A và a với sô" lượng như nhau. Điều đó có được là do hiện tượng giao tử thuần khiết và NST mang gen A và NST mang gen a không hòa lẫn vào nhau. Khi thụ tinh chúng lại kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên và hình thành nên bôn kiểu tổ hợp là AA, Aa, aA, aa. về cơ câu di truyền thì tổ hợp Aa và aA là một, nên tất cả có ba kiểu gen là AA, Aa, aa theo tỉ lệ 1: 2: 1. Vì gen A trội hoàn toàn so với gen a nên hai kiểu gen AA, aA có chung kiểu hình là hạt vàng, còn kiểu gen aa có kiểu hình hạt lục. Tỷ lệ gần đúng là 3 vàng : 1 lục.
TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP
Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?
Bô" mẹ phải thuần chủng.
Sô" lượng cá thể con lai phải lớn.
Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
Tất cả các điều kiện nêu trên
Trả lời
Đáp án: d
Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là dồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng hay không? Tại sao?
Trả lời
Nỗ"u các alen của cùng một gen không có quan hệ trội-lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi alen biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật
HỌC TỐT SINH HỌC 12 .
phân li của Menđen vẫn đúng.
Vì quy luật phân li của Menđen chỉ sự phân li của các alen mà không nói về sự phân li tính trạng mặc dù qua sự phân li tính trạng Menđen phát hiện ra quy luật phân li của alen.
Trong phép lai một tính trạng, để cho dời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện gì?
Trả lời
Để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện: cả bô" lẫn mẹ đều phải dị hợp tử về 1 cặp alen, số lượng con lai phải lớn, có hiện tượng trội lặn hoàn toàn, các cá thể có kiểu gcn khác nhau phải có sức sốhg như nhau.
Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có thể hình trội?
Trả lời
Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội ta dùng phép lai phân tích hoặc tự thụ.