SGK Ngữ Văn 10 - Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

  • Luyện tập viết đoạn văn nghị luận trang 1
  • Luyện tập viết đoạn văn nghị luận trang 2
KẾT QUẢ CẦN ĐẠT
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VÀN NGHỊ LUẬN	
Viết được các đoạn văn ngắn phù hợp với vị trí và chức năng cúa chúng trong bài văn nghị luận.
Với đề bài : "Sách mở rộng ưước mắt tôi những chân trời mới.” (Go-rơ-ki), vận dụng bài học Lập dàn ý bài văn nghị luận, chúng ta có dàn ý sau :
I-MỞ BÀI
Nêu vai trò của sách từ xưa đến nay trong đời sống tinh thần của con người.
Trích dẫn câu nói của M. Go-rơ-ki.
II - THÂN BÀI
Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.
Sách là sản phẩm của văn minh nhân loại.
Sách là kết quả của lao động trí tuệ.
Sách có sức mạnh vượt thời gian và không gian.
Sách mở rộng những chân trời mới.
Sách cung cấp những hiểu biết về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về các đất nước xa xôi trên thế giới.
Sách giúp hiểu biết về cuộc sống con người qua các thòi kì khác nhau, hiểu biết đời sống văn hoá, tâm tư, tình cảm, khát vọng của con người những noi xa xôi.
Sách giúp con người tự khám phá dân tộc mình, bản thân mình và chắp cánh những ước mơ, nuôi dưỡng khát vọng.
Cần có thái độ đúng với sách và việc đọc sách.
Đọc sách mang lại lợi ích nên phải biết chọn sách mà đọc, biết học hỏi và làm theo những điều tốt đẹp trong sách.
Sách rất quan trọng nhưng chỉ học trong sách vở thì vẫn chưa đủ mà phải biết học cả trong thực tế.
Ill - KET BAI
Khảng định tác dụng to lớn của sách và việc đọc sách.
Nêu phưong hướng hành động của cá nhân.
Yêu cầu:
Anh (chị) hãy chọn một mục nhỏ trong dàn bài trên để viết thành một, hai đoạn văn ngắn (trong 25 phút).
Đổi bài viết cho nhau đọc và nhận xét, đánh giá.
Cả lóp chọn một bài viết tiêu biểu để đánh giá, nhận xét tập thể.
ca ĐỌC ĩ! iÊM
TÁC DỤNG CỦA SÁCH
Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi. Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra những vũ trụ vô tận với những quy luật của nó, hiểu được Trái Đất tròn mang trên mình nó bao nhiêu đất nước khác nhau. Những quyển sách xã hội học lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, vãn hoá, những truyền thống, những khát vọng.
Sách, đặc biệt là những cuốn sách văn học, giúp ta hiểu biết về đời sống bên trong của con người, qua các thời kì khác nhau, ở các dân tộc khác nhau, những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, những khát vọng và đấu tranh của họ.
Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của mỗi người và phải làm gì để sống cho đúng và để đi tới một cuộc đời thật sự. Sách mở rộng những chân tròi ước mơ và khát vọng.
(Theo Làm văn 10, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000. Nhan đề do NBS đặt.)