SGK Ngữ Văn 10 - Ôn tập phần Làm văn

  • Ôn tập phần Làm văn trang 1
ÔN TẬP PHẦN LÀM VÃN
KẾT QUẢ CẦN ĐẠT
Ôn lại tri thức và kĩ năng viết các kiểu văn bản đã học ở THCS và nâng cao ớ lóp 10 ; ôn tập các kiểu văn bản mới đã học ở lớp 10.
Chuẩn bị tốt cho bài kiếm tra cuối năm.
I - Lí THUYẾT
Nêu đặc điểm của các kiểu vãn bản tự sự, thuyết minh, nghị luận và các yêu cầu kết họp chúng trong thực tế viết văn bản. Cho biết vì sao cần phải kết họp các kiểu văn bản đó với nhau.
Sự việc và chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự là gì ? Cho biết cách chọn sự việc và chi tiết tiêu biểu khi viết kiểu văn bản này.
Trình bày cách lập dàn ý, viết đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
Trình bày các phưong pháp thuyết minh thường được sử dụng trong một bài văn thuyết minh.
Làm thế nào để viết được bài văn thuyết minh chuẩn xác và hấp dẫn ?
Trình bày cách lập dàn ý và viết các đoạn văn thuyết minh.
Trình bày về cấu tạo của một lập luận, các thao tác nghị luận và cách lập dàn ý bài văn nghị luận.
Trình bày yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản tự sự, văn bản thuyết minh.
Nêu đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân và quảng cáo.
Nêu cách thức trình bày một vấn đề.
II - LUYỆN TẬP
Lập dàn ý, viết các kiểu đoạn văn trong bài văn tự sự, thuyết minh.
Hãy tập tóm tắt nội dung các bài : Khái quát văn học dân gian Việt Nam (Ngữ văn 10, tập một); Truyện Kiều (Phần một: Tác giả) và bài Văn bản văn học (Ngữ văn 10, tập hai).