Giải bài tập Hóa 12 Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

  • Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội trang 1
§44. HOÃ HỌC VÀ VẤN ĐE xã hội
BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
Chất dinh dương có vai trò to lớn như thế nào dối với cuộc sống con Iigưì/i '!
Hoa học có thể lùm gì dể góp phẩn làm tăng dần sail lượng lưttng thực, thực phẩm 'ỉ
Hoá học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cẩu may mặc và bào vệ sức khoẻ con người.
Hãy lấy một sô'thí dụ về chất gây nghiện, ma tuý nguy hại cho sức khoè con người'!
Trong danh mục tiêu cluiấn vệ sinh dối vơi lương thực, thực phẩm. Hộ y tè' quy dinh có 5 chất ngọt nhân tạo dược dùng trong chê biến lương rliực, thực phẩm, nhưng có quy định liều tượng sứ dụng an toàn. Thi dụ chill Acesulfam K, liều lượng có thể chấp nhận dược là 0-15 mg/kg trọng lượng cơ thể trong một ngày, Như vậy, một người nặng 60kg, trong một ngày có thể dùng lượng chất này tối da là
,4. 12 mg.	II. 10 mg.	c. I soiling.	D. 90(1 mg.
Hưóng dẫn giải
Lương thực và thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dương cung cấp năng lượng cho con người sống và hoạt động.
Hóa học đã sản xuất ra phân bón, thuốc trừ sau, thuốc diệt cỏ dại để nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng, nhất là cây lương thực.
Hóa học đã chế tạo ra các loậi tơ, sợi hóa học bồn và đẹp góp phần thỏa mãn nhu cầu may mặc của con người. Bôn cạnh đó, hóa học còn chế tạo ra hàng chục nghìn dược phẩm khác nhau từ thuốc cảm cúm, an thần đến các loại vitamin, các loại kháng sinh và các loại thuốc đặc trị đó'i với nhiều bệnh hiểm nghèo.
Một sô' châì gáy nghiện : Thuốc an thần, moocphin, rượu bia, thuốc lá,...
Chọn ỉ). LưỢng acesulfam K một người nặng 60kg tôi đa có thố dùng :
60 X 0,15 = 9 (mg)