Tập đọc: Thương ông

  • Tập đọc: Thương ông trang 1
Tập đọc
THƯƠNG ÔNG
Trả lời:
Chân ông bị sưng tấy lên, rất đau, nên khi đi lại phải chông gậy.
Việc làm của bé Việt để giúp và an ủi ông:
Trong khổ thơ 1?
Trong khổ thơ 1, ta thấy Việt đang chơi ngoài sân, thấy ông đau chần, đã chạy lại, đưa vai ra cho ông vịn.
Trong khổ thơ 3?
Trong khổ thơ 3, Việt đã mách ông nói "Không đau! không đau!" để làm cho cơn đau biến mất.
Trong khổ thơ 4?
Trong khổ thơ 4, Việt đã móc túi ra biếu ông chiếc kẹo để an ủi ông và cùng chia vui với ông vì thấy ông đã hết đau.
Trong khổ thơ 3 và 4, những câu thơ sau đây đã cho ta thấy, nhờ bé Việt, ông quên cả đau:
Việt ta thủ thỉ:
Khi nào ông đau Ông nói mấy câu "Không đau! không đau!"
Dù đau đến đâu
Khỏi ngay lập tức
Ông phải phì cười
U ông nghe lời
Thử xem có hiệu nghiệm "Không đau! không đau!"
Và ông gật đầu
Khỏi rồi! Tài nhỉ!