Bài số 91: Tả đình làng hay chùa làng em

  • Bài số 91: Tả đình làng hay chùa làng em trang 1
  • Bài số 91: Tả đình làng hay chùa làng em trang 2
Bài sô 91
T:i dinh làng hny chùn lùng em.
Bài làm
Lảng em có ngôi đình cổ 300 - 400 năm. Đình làng Vàn Xá nối tiếng quanh vùng, là niềm tự hào của bà con lảng em.
Đình làng em có đình Thượng và đình Hạ. Mái ngói rêu phong. Bốn góc mái đình có rồng vàng uốn mình bay lên. Chính giữa nóc đình là hình mật trăng vàng rực giữa chòm mây trắng. Dãy cột đình bằng gồ lim đen bóng, hai ngứời ôm mới xuê. Hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng tráng lệ. Trống đình có đường kính lm. to bằng bụng ông voi.
Sân đình rộng thênh thang, lát bằng gạch vuông Bát Tràng đỏ au. Tường đá đủ hình khối, nào là ông Hộ Pháp tay cầm chuỳ, ưỡn bụng, nào là voi đá, ngựa đá nào là rùa to rùa nhỏ.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày rằm tháng Giêng, làng em làm lề tế thần. Đông vui lắm! Có đến ba. bốn trăm người kéo đến dự lễ. Các cụ già đầư đội khăn đóng, mặc lễ phục màu lam. Tiếng trống đình dội vang xóm dưới làng trên.
Em yêu nhất cây đa cố thụ, cành lá che rợp mái đình, lúc nào cũng có nhiều quạ, diều, cò trắng, sáo sậu... kéo về tụ hội. Mùa hè sen nở rực thắm ao đình. Mùa sen, đình Vân Xá càng thêm đẹp.
Trần Đức Hoà, 3A
Nho Quan - Ninh Bình