Giải Địa Lý lớp 10 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma

  • Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma trang 1
  • Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma trang 2
  • Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma trang 3
  • Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma trang 4
Bài 38. THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO NGẮN
VỀ KÊNH ĐÀO XUY-Ê VÀ KÊNH ĐÀO PA NA MA
MỨC Độ CẤN ĐẠT
Kiến thức
Nắm được vị trí chiến lược của hai con kênh biển nổi tiêng thế giới là Xuy-ê và Pa-na-ma; vai trò của hai con kênh này trong ngành vận tải biển thế giới.
Nắm được những lợi ích về kinh tế nhờ có sự hoạt động của các kênh đào này.
Kĩ năng
Biết tổng hợp tài liệu từ các nguồn khác nhau, từ các lĩnh vực khác nhau.
Có kĩ năng phân tích bảng số liệu kết hợp với phân tích bản đồ.
Có kĩ năng viết báo cáo ngắn và trình bày trước lớp.
II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH Bài tập I
Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.
Tính phần quãng đường được rút ngắn.
QUĂNG ĐUỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUA KÊNH XUY-Ê
SO VỚI TUYẾN VÒNG QUA CHÂU PHI
Tuyến
Khoảng cách (hải lí)
Quãng đường được rút ngắn
Vòng qua châu Phi
Qua Xuy-ê
Số hải lí
Số %
õ-đét-xa - Mum-bai (Bom-bay)
11818
4198
7620
65
Mi-na-al A-hma-đi - Giê-noa
11069
4705
6364
58
Mi-na-al A-hma-đi - Rôt-tec-đam
11932
5560
6372
53
Mi-na-al A-hma-đi - Ban-ti-mo
12039
8681
3358
28
Ba-lik-pa-pan - Rôt-tec-đam
12081
9303
2778
23
Bùi viết ngắn vê kênh đào Xnỵ-ê
Kênh đào Xuy-ê trong sự phát triển kinh tê
của Ai cập, vùng Địa Trung Hải và Trung Đông
7) Vị trí của kênh dào Xitỵ-é
Kênh đào Xưy-ê được đào cắt ngang co đất Xuy-ê, nằm phía đông bắc châu Phi, nối Biển Đò với Địa Trung Hải.
Đặc điểm của kênh dào và quá trình khai thác
Kênh đào Xuy-ê được khởi công đào từ 1859 đến năm 1869 được đưa vào sử dụng. Kênh dài 195 km, tàu chở từ 150.000 đốn 250.000 tấn có thê’ qua lại và thời gian qua kênh ước chừng 11-12 giờ. Năm 1956, Ai Cập tiến hành quốc hữu hoá kênh đào này từ tay của các công ty Anh. Từ đó đến nay kênh dào đã phát huy tác dụng rất tốt.
Những lợi ích của kênh dào khi hoạt động
Kênh đào đã giúp rút ngắn lộ trình hàng hải giữa vùng công nghiệp Tây Âu, Bắc Mĩ, Biển Đen với vùng nhiên và nguyên liệu giàu có của Tây Á và Đông Nam Á từ 23% đến 65% so với con đường đi vòng châu Phi.
Mỗi năm tính trung bình có đến 15% luồng hàng hải viễn dương và trên 20% luồng hàng vận chuyên dầu mò và sán phẩm dầu mỏ qua kênh. Năm 2000, có đến 14.000 tàu qua lại. mang đến cho Ai Cập nguồn thu ngoại tệ chừng 2 tỉ USD.
Những trở ngại, tổn thất khi kênh đào ngưng hoạt động
Do cưộc chiến giữa Ai Cập và I-xra-en xảy ra vào năm 1967, lưu thông qua
kênh đào bị gián đoạn, đến năm 1975 mới mở lại.
Điều này đã gây trở ngại lớn cho ngành hàng hải thế giới; nhất là các nước
trong vùng Biển Đen và Địa Trung Hải. Giá thành vận chuyển hàng giữa hai thị trường châu Âu và châu Á tăng lên. Hành trình bất trắc hơn vì phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi; nơi có nhiều sóng to, gió dữ. Riêng Ai Cập mất một nguồn thu nhập khá lớn từ thuế hải quan và khách du lịch.
Bài tập II
Xác định kênh Pa-na-ma trên bản đồ Các nước trên thế giới và bản đồ Tự nhiên thế giới.
Tính phần quãng đường được rút ngắn
QUÃNG ĐUỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUA KÊNH PA-NA-MA
SO VỚI TUYẾN VÒNG QUA NAM MĨ
Tuyến
Khoảng cách (hải lí)
Quãng đường được rút ngắn
Vòng qua Nam Mĩ
Qua
Pa-na-ma
Số hải lí
Số %
Niu looc - Xan Phran-xi-xcô
13107
5263
7844
60
Niu looc - Van-cu-vơ
13907
6050
7857
57
Niu looc - Van-pa-rai-xô
8337
1627
6710
81
Li- vơ- pun - Xan Phran-xi-xcô
13507
7930
5577
41
Niu looc -1- ô-cô-ha-ma
13042
9700
3342
26
Niu looc - Xít- ni
13051
9692
3359
26
Niu looc - Thượng Hải
12321
10584
1737
14
Niu looc - Xin-ga-po
10141
8885
1256
12
(?) Bài viết ngắn vê kênh Pa-na-ma
Kênh Pa-na-ma, con đường hàng hải nôi hai khu vực kinh tê năng động
Đại Tây Dương và Thái Bình Dương
/) w /77 dia ì í của kênh Pa-na-ma
Kênh đào Pa-na-ma nằm ở vị trí cực Nam của eo đất Trung Mĩ, cũng là nơi khởi đầu của lục địa Nam Mĩ. Kênh Pa-na-ma cắt qua eo đất, nơi có chiều ngang hẹp nhất chỉ 50km, nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.
21 Đặc điểm của kênh dào và quá trình khai thác
Kênh Pa-na-ma được khởi công xây dựng từ năm 1882, nhưng do sai lầm về thiết kế, đến năm 1904, khi Hoa Kì thay Pháp, công trình mới được tổ chức thi công và năm 1914 thì chính thức dưa vào khai thác. Kênh có chiều dài 64km nhưng do độ chênh mực nước biển của hai đại dương đến 26m nên các kĩ sư phải thiết kê' thêm nhiều âu tàu. Do vậy, kênh chi có khá năng tiếp nhận được tàu có trọng tải dưới 65.000 tấn.
3) Những lợi ích của kênh đào khi hoạt dộng
Kênh đào Pa-na-ma cho phép rút ngắn lộ trình hàng hài từ các cảng của hai bờ Đại Tày Dương sang các cảng hai bờ Thái Bình Dương từ 14% đến 81%. Kênh Pa-na-nta là con đường hàng hài quan trọng đối với nền kinh tế và các hoạt dộng quân sự nói thòng hai bờ đông-tây của Hoa Kì. Vì vậy, bằng mọi giá Hoa Kì đã tìm cách kiểm soát kênh đào này làu dài.
Nhờ sự đấu tranh bền bì, tháng 12/1999, Hoa Kì đã phài trao trả hoàn toàn chủ quyền kiểm soát kênh dào và vùng dất rộng 1.430knr dọc hai bờ kênh về cho nhân dán Pa-na-ma.
Kênh đào Pa-na-ma còn là tuyên hàng hải iièn kết kinh lê' và tình hữu nghị giữa các nước hai bò dông tày cưa khu vực kinh tế Mĩ Latinh dầy năng động hiện nay.