Giải vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Bài 122: Tiền Việt Nam

  • Bài 122: Tiền Việt Nam trang 1
  • Bài 122: Tiền Việt Nam trang 2
  • Bài 122: Tiền Việt Nam trang 3
Bài 122. TIỀN VIỆT NAM
Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mâu):
2. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải (theo mẫu):
10 000 đồng
2000 đồng
5000 đồng
5000 đồng
2000 đồng
1000 đồng
5000 đồng
2000 đồng
1000 đồng
10 000 đồng
Xem tranh rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
Trong các đồ vật trên: đồ vật có giá tiền ít nhất là: cây thước.
đồ vật có giá tiền nhiều nhất là: búp bê.
Mua một chiếc thước kẻ và một đôi dép thì hết: 8800 đồng.
Giá tiền một cái com pa ít hơn giá tiền một gói bánh là: 3000 đồng.