Giải Địa Lý lớp 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

  • Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản trang 1
  • Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản trang 2
  • Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản trang 3
  • Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản trang 4
  • Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản trang 5
  • Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản trang 6
Phần I
THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI
ở CÁC CHÂU LỰC
	VI. CHÂU Á	
Bài 1. VỊ TRÍ ĐỊA ú, ĐỊA HÌNH
VÀ KHOÁNG SẢN
CÂU HỎI Tự LUẬN
Câu 1
Quan sát hình 1.1 trong SGK (Lược đồ vị trí địa lí châu Á trên Địa Cầu)
+ Em hãy cho biết phần đất liền của châu Á nằm trong phạm vi những vĩ độ địa lí nào?
+ Châu Á tiếp giáp với các đại dương và châu lục nào?
Trả lời
+ Phần đất liền của châu Á nằm trong phạm vi vĩ độ 1°16’B 77°44’B.
+ Châu Á tiếp giáp với 3 đại dương và 2 châu lục:
Phía bắc giáp Bắc Băng Dương.
Phía nam giáp Ấn Độ Dương.
Phía đông giáp Thái Bình Dương.
Phía tây giáp châu Âu, phía tây nam giáp châu Phi.
Câu 2
Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.
Trả lời
+ Các đặc điểm về vị trí địa lí và kích thước:
Vị trí địa lí:
Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Nam giáp An Độ Dương, phía Đông giáp Thái Bình Dương, phía Tây giáp châu Âu và châu Phi.
Phần lớn lãnh thổ châu Á nằm ở bán cầu Bắc, trong phạm ví từ xích đạo đến vĩ độ 80°B.
Kích thước:
Diện tích 44,4 triệu km2 (trong đó phần đất liền là 41,5 triệu km2).
Chiều dài Bắc - Nam trên đất liền: 8.500km
Chiều rộng Tây - Đông: 9.200km + Ý nghĩa đối với khí hậu:
Có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
Khí hậu phân hóa đa dạng theo vĩ độ và theo đai cao địa hình.
Do lãnh thổ rộng lớn, khí hậu châu Á mang tính lục địa cao.
Câu 3
Hãy xếp các địa danh: A-rap, An-tai, An-Hăng, Côn Luân, Đại Hưng An, Đê-can, Hinđu-Cuc, Hi-ma-lay-a, Lưỡng Hà, Tây Tạng, Tu- ran đúng theo dạng địa hình dưới đây:
+ Dãy núi:	...	
+ Sơn nguyên:	
+ Đồng bằng:	
Câu 4
Hãy xếp các sông của châu A sau đây: A-mua, An, Hăng, Hoàng Hà, Mê Công, Lê-na, Ô-bi, ơ-phrat, Ti-gơ, Trường Giang, I-ê-nit-xây đúng theo dưới đây:
+ Chảy ra Bắc Băng Dương:	
+ Chảy ra Thái Bình Dương:	
+ Chảy ra An Độ Dương:	
Câu 5
Hãy nêu các đặc điểm địa hình của châu Á?
Trả lời
Địa hình của châu Á đa dạng và phức tạp:
+ Có nhiều hệ thống núi và sơn nguyên cao đồ sộ xen kẽ với nhiều đồng bằng rộng lớn.
+ Các dãy núi chạy theo hai hướng chính (Đông - Tây, Bắc - Nam) làm cho'địa hình bị chia cắt rất phức tạp.
+ Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm như: Sơn nguyên Tây Tạng, các dãy núi Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn...
Câu 6
Quan sát hình 1.2 trong SGK (Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á)
+ Hãy nêu các khoáng sản chủ yếu của châu Á.
+ Cho biết than đá, dầu mỏ và khí đốt phân bố tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào?.
Trả lời
+ Các khoáng sản chủ yếu của châu Á là: Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, man-gan và một số kim loại màu như đồng, thiếc...
+ Than đá phân bố tập trung nhiều ở. khu vực Bắc Á và Đông Á, dầu mỏ và khí đốt phân bố tập trung nhiều ở hai khu vực Tây Nam Á và Đông Nam Á.
II. CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM (Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn)
Câu 1
Châu Á không xếp thứ nhất thế giới về:
Diện tích lãnh thổ.
Chiều dài bờ biển.
Chiều dài Bắc - Nam.
D. Độ cao của núi.
Câu 2
Ý nào dưới đây không đúng?
Hầu hết lãnh thổ châu Á nằm ở bán cầu Bắc.
Lãnh thổ châu Á nằm ở bán cầu Đông.
c. Hi-ma-lay-a là dãy núi cao nhất thế giới.
D. Châu Á tập trung các sông dài nhất thế giới.
Câu 3
Địa danh nào là tên một hồ lớn ở Bắc Á?
A. A-mua.	B. ’Lê-na.
c. Bai-can.	D. Ô-bi.	*
Câu 4
Sông nào không chảy ra Thái Bình Dương?
A. A-mua.	B. Hoàng Hà.
c. Trường Giang.	D. Hằng.
Câu 5
Dầu khí phân bô" tập trung nhiều nhất ở khu vực A. Bắc Á.	B. Nam Á.
c. Tây Nam Á.	D. Đông Nam Á.
Câu 6
Địa danh nào là tên một vịnh biển lớn ỏ' Nam Á? A. Ban-khát.	B. Ben-gan.
c. ơ-phrat.	D. Đê-can.
Câu 7
Điểm cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên bán đảo A. Đông Dương. • B. Ấn Độ.
c. Ma-lai-xi-a.	D. A-rap.
Câu 8
Điểm cực Đông của châu Á nằm trên lãnh thổ nước A. Nhật Bản.	B. Phi-lip-pin.
c. In-đô-nê-xi-a.	D. Liên bang Nga.
Câu 9
Do lãnh thổ rộng lớn có nhiều hệ thống núi và cao nguyên cao, đồ sộ nên châu Á.
Tập trung hầu hết khoáng sản của thế giới.
Có khí hậu phân hóa đa dạng, phức tạp.
c. Có sông dài nhất thế giới D. Có hoang mạc lớn nhất thế giới
Câu 10
Các núi và sơn nguyên cao.của châu Á tập trung chủ yếu ở
Khu vực Bắc Á	B. Khu vực Đông Nam Á
c. Khu vực Tây Nam Á D. Vùng trung tâm
Chọn các từ sau đây điền thích hợp vào chỗ	 phía sau câu:
Tây Xi-bia, Xuy-ê, U-ran, Be-ring, Cam-sat-ca
Phân giới giữa châu Á và châu Âu là dãy núi	
Ngăn cách giữa châu Á và châu Phi là kênh đào	
Eo biển giữa châu Á và châu Mỹ có tên là	
Bán đảo lớn của châu Á nằm xa nhất về phía đông là	
Đồng bằng lớn ở khu vực Bắc Á là đồng bằng	
ĐIỀN Ô CHỮ
Vận dụng kiến thức đã biết, hãy điền đúng ô chữ dưới đây
Hàng dọc (cột có kí hiệu I): Dãy núi cao nhất thế giới
Hàng ngang:
Đồng bằng lớn ở Bắc Á.
Sông chảy giữa hai nước: Liên Bang Nga và Trung Quốc.
Hồ lớn ở Trung Á.
I
Dãy núi cao ở phía bắc sơn nguyên Tây Tạng.
Sơn nguyên lớn ở Nam Á.
Sơn nguyên cao nhất thế giới.
Hồ lớn ở Bắc Á.