Giải Địa Lý lớp 8 Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

  • Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam trang 1
  • Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam trang 2
  • Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam trang 3
Bài 24. THựC HÀNH ĐỌC BẢN Đồ VỆT NAM
Câu 1
Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam (treo tường) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Tây, cực Đông trên phần lãnh thổ đất liền của nước ta.
Trả lời
+ Điểm cực Bắc: ở vĩ độ 23°23’B, tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
+ Điểm cực Nam: ở vĩ độ 8°34’B, tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
+ Điểm cực Tây: ở kinh độ 102°09' Đ, tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
+ Điểm cực Đông: ở kinh độ 109°29'Đ, tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Câu 2
Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam, hãy điền vào bảng dưới đây:
Tên các tỉnh của nước ta có biên giới với Trung Quốc, Lào và Cam- pu-chia.
Có biên giới với
Tỉnh
Trung Quốc
Lào
Cam-pu-chia
Câu 3
Quan sát bản độ hành chính Việt Nam, hãy trả lời bằng cách điền vào chỗ... của các câu hỏi dưới đây:
Tỉnh nào của nước ta có biên giới với hai quốc gia?	
Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thuộc tình (thành phố) nào?
Quần đảo Hoàng Sa	
Quần đảo Trường Sa	
c Bề ngang trên phần đất . liền của nước ta hẹp nhất ở đâu?	
Kinh tuyến 105°Đ đi qua những tỉnh nào của nước ta? 	
Trong các tĩnh dưới đây, tỉnh nào không giáp' biển Đông?
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Lóng An Trả lời:	
Câu 4
Em hãy sử dụng kí hiệu phù hợp, điền vào vị trí (có kí •hiệu +) của các mỏ khoáng sản có trong lược đồ.