Giải Địa Lý lớp 8 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

  • Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á trang 1
  • Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á trang 2
  • Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á trang 3
  • Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á trang 4
  • Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á trang 5
Bài 8. TÌNH HÌNH PHÁT TRIEN kinh tê - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
CÂU HỎI Tự LUẬN
Câu 1
Quan sát hình 8.1, torng SGK (Lược đồ phân bố các cây trồng, vật nuôi ở châu Á). Em hãy cho biết:
+ Các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.
+ Các loại cây trồng, vật nuôi phổ biến nhất ở khu vực Tây Nam Á. + Vì sao có sự khác biệt như thế?
Trả lời
+ Các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á:
Cây trồng: Lúa nước, lúa mì, ngô, bông, chè, cao su, cọ dầu,
dừa
Vật nuôi: Trâu, bò, lợn.
+ Các loại cây trồng, vật nuôi phổ biến ở khu vực Tây Nam Á:
Cây trồng: Chà là, lúa mì bông.
Vật nuôi: Cừu.
+ Có sự khác nhau như trên do:
Khác nhau về điều kiện tự nhiên: Khí hậu (chủ yếu), đất trồng, nguồn nước.
Khác nhau về truyền thông sản xuất, tập quán ăn uống...
Câu 2
Dựa vào hình 8.1 trong SGK, hãy cho biết cây lúa gạo được trồng nhiều ở các khu vực nào của châu Á? Vì sao được trồng nhiều ở các khu vực đó?
Trả lời
+ ơ châu Á, cây lúa gạo được trồng nhiều ở các khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.
+ Cây lúa gạo được trồng nhiều ở các khu vực trên do:
Điều kiện tự nhiên thích hợp: Khí hậu nóng ẩm, có các đồng bằng rộng lớn với đất phù sa màu mỡ (ĐB Hoa Bắc, ĐB sông Mê-Kông, ĐB An Hằng...) nguồn nước tưới dồi dào.
Có nguồn nhân lực đông đảo.
Truyền thông sản xuất và tập quán ăn uống của dân cư.
Câu 3
Em hãy kể theo thứ tự tên 5 nước sản xuất nhiều lúa gạo ở châu Á?
Trả lời
Năm nước sản xuất nhiều lúa gạo ở châu Á là: Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Thái Lan.
Câu 4
Nối ô bên phải (B) đúng với ô bên trái (A).
A. Vùng
B. Vật nuôi chủ yếu
1. Khí hậu ẩm ướt.
a. Dê, cừu, bò, ngựa.
2. Khí hậu tương đốì khô hạn.
b. Trâu, bò, lợn, gà, vịt.
3. Khí hậu lạnh.
c. Tuần lộc.
Câu 5
Trả lời bằng cách điền vào chỗ	 của câu.
Những nước châu Á khai thác than nhiều nhất:	
Những nước châu Á khai thác dầu mỏ nhiều nhất:	....
Những nước sử dụng các sản phẩm khai thác, chủ yếu để xuất
khẩu:	.............................................
Công nghiệp luyện kim, cơ khí, điện tử phát triển mạnh ở:
Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triện ở:	
Câu 6
Em hãy cho biết, ở châu Á:
Những nước nào có ngàrih công nghiệp, dịch vụ phát triển?
Những nước nào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sản xuất lương thực?
Trả lời
+ Những nước có ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.
+ Những nước đã đạt được nhiều thành tựụ to lớn trong sản xuất lương thực: Trung Quốc, Ân Độ, Việt Nam, Thái Lan.
II. CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM (Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn)
Câu 1
Nước sản xuất lúa gạo lớn nhất ở châu Á là:
A. Trung Quốc.	B. Ấn Độ.
c. Thái Lan.	D. Việt Nam.
Câu 2
Hai nước xuất khẩu nhiều gạo nhất của châu Á và của thế giới là:
Trung Quốc, Ấn Độ.
Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a. c. Thái Lan, Việt Nam.
D. Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a.
Câu 3
Các cây trồng chủ yếu của khu vực Đông Nam Á là:
lúa mì, lúa gạo, bồng, chè.
lúa gạo, cao su, cà phê, cọ dầu. c. lúa gạo, ngô, chà là, chè.
D. ngô, lúa mì, chè,, đậu tương.
Câu 4
Chà là là cây trồng phố biến ở khu vực:
A. Đông Á. c. Nam Á.
B. Đông Nam Á. D. Tây Nam Á.
Câu 5
A. Ấn Độ.
C. Thái Lan.
Nước nào có sản lượng lương thực lớn nhất ở châu Á?
B. Trung Quốc. D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 6
Lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của những quốc gia nào?
Trung Quốc, Ấn Độ, Bang-la-đét.
In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam. c. Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.
D. Ả-rập-xê-út, I-rắc, Cô-oét.
Câu 7
Công nghiệp cơ khí, điện tử phát triển mạnh ở:
Trung Quốc, Thái Lan, .Việt Nam.
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, c. Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, I-rắc.
D. Xin-ga-po, Thái Lan, Phi-lip-pin.
Câu 8
Những nước nào sản xuất và xuất khẩu nhiều dầu mỏ?
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản.
Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a. c. Xin-ga-po, Hàn Quốc, Bru-nây.
D. Ả-rập-xê-út, I-rắc, Cô-oét.
Câu 9
Dân cư một số nước Tây Nam Á có đời sông cao nhờ:
Có nền kinh tế phát triển cao.
Tài nguyên nhiều sản phẩm nông nghiệp, c. Tài nguyên đa dạng, dân số ít.
D. Nguồn tài nguyên dầu khí phong phú.
Câu 10
Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á có trình độ phát triển cao
hơn cả?
A. Thái Lan. C. Xin-ga-po.
Việt Nam.
D.' In-đô-nê-xi-a.