Giải Địa Lý lớp 8 Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

  • Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á trang 1
  • Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á trang 2
  • Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á trang 3
Bài 6. THựC HÀNH
ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC Đồ PHÂN Bố DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
Câu 1
Dựa vào hình 6.1, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây các khu vực, các vùng.ở châu Á có mật độ dân sô' trung bình tương ứng với mật. độ dân số trong bảng:
Mật độ dân sô' trung bình (người/km2)
Khu vực
Vùng
Dưới 1 người/km2
Bắc Á Phía Trung Á ...
Nam Á...
Tây Nam Á ...
Bắc và viễn đông LB Nga
Từ 1 -> 50 người/km2
Bắc Á
Đông Á
Đông Nam Á. Nam Á
Tây Nam Á
Rìa phía nam Xi Bia (LB Nga)
Từ 51	100 người/km2
Đông Á
Vùng nội địa của miền đông Trung Quốc, phía bắc bân đảo Triều Tiên, phía bắc đảo Hô-cai- đô và đảo Hôn-xu (Nhật Bản).
Đông Nam Á
Nam Á
Tây Nam Á
Trên 100	người/km2
Đông Á
Vùng đổng bằng và ven biển Trung Quốc, phía nam bấn đảo Triều Tiên, phía nam cấc đảo Hô- cai-đô, Hôn-xu, Xi-cô-cư, Ki-u-xi-u (Nhật Bản), Đài Loan.
Đông Nam Á
Nam Á
Câu 2
Hãy nêu nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Á, cho biết vì sao có sự phân bố như thế?
Trả lời
+ Nhận xét sự phân bố dân cư ỏ' châu Á:
Phân bố dân cư ở chầu Á chênh lệch lớn giữa các khu vực, giữa các vùng trong một khu vực.
Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng và ven biển của châu Á gió mùa (ba khu vực: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á).
Các vùng nội địa của khu vực Đông Á, Nam Á, vùng Bắc Á và khu vực Trung Á dân cư thưa thớt.
+ Giải thích:
Phân bố dân cư châu Á có sự chênh lệch như trên do ảnh hưởng của nhiều nhân tố:
Khí hậu: các vùng quá khô (Trung Á, nội địa của khu vực Tây Nam Á, Tây Bắc An Độ) và các vùng quá lạnh (Bắc A) dân cư thưa thớt.
Địa hình: Vùng núi cao (vùng Hi-ma-lay-a) có mật độ dân số thấp, các vùng đồng bằng ven biển có mật độ dân sô" cao.
Lịch sử khai thác lãnh thổ: đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a) dân cư tập trung đông hơn các đảo còn lại.
Nói chung, dân cư tập trung đông đúc ở các vùng có điều kiện thuận lợi cho sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp lúa nước), cư trú, giao lưu và sinh hoạt.
Câu 3
Dựa vào bảng 6.1, em hãy nhận xét sự phân bố các thành phố lớn ở châu Á. Giải thích vì sao lại phân bố như thế?
Trả lời
+ Nhận xét:
Hầu hết các thành phố lớn ở châu Á phân bô" ở ven biển hoặc gần biển (Trừ Tê-hê-ran, Bát-đa).
+ Giải thích:
Do thuận lợi về giao thông: địa hình đồng bằng bằng phảng, có các cảng biển (nhất là giao thông với nước ngoài).
Vùng ven biển hoặc gần biển dân cư tập trung đông, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, dịch vụ.