Giải Địa Lý lớp 8 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  • Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam trang 1
  • Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam trang 2
  • Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam trang 3
  • Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam trang 4
Bài 23. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYỀN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
I. CÂU HỎI Tự LUẬN
Câu 1
Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Hãy cho biết tại sao?
Trả lời
Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng do:
Lịch sử phát triển của tự nhiên qua hàng trăm triệu năm.
Cấu trúc địa chất phức tạp.
Vị trí nằm ở khu vực giao nhau của hai vành đai sinh khoáng lớn của thế giới là Địa Trung Hải và Thái Bình Dương.
Câu 2
Chứng minh nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
Trả lời
Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng:
Trên lãnh thổ (đất liền và biển - đảo) có khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản, gồm:
+ Khoáng sản năng lượng: Than, dầu, khí tự nhiên.
+ Khoáng sản kim loại: sắt, đồng, chì, kẽm, bô xít, thiếc....
+ Khoáng sản phi kim loại: Apatit, đá quý, đá vôi	
Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, bôxit, crôm, đồng, thiếc.
Câu 3
Dựa vào hình 26.1, SGK. Lược đồ khoáng sản Việt Nam.
Hãy nêu nhận xét đặc điểm phân bố tài nguyên khoáng sản Việt Nam, cho biết các khoáng sản than, dầu khí, bôxit phân bố tập trung ở vùng nào?
Trả lời
+ Nhận xét đặc điểm phân bố tài nguyên khoáng sản Việt Nam:
Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố khắp nước, cả trên đất liền và ở biển.
Trên đất liền, phía Bắc giàu khoáng sản hơn phía Nam.
ở biển, khoáng sản quan trọng là dầu khí, phân bố tập trung ở vùng biển'gần bờ phía nam (vùng thềm lục địa).
+ Vùng phân bố tập trung của:
Than: Quảng Ninh.
Dầu khí: Vùng thềm lục địa phía Nam.
Bôxit: Tây Nguyên.
Câu 4
Vì sao cần phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản của Nhà nước?
Trả lời
Cần phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản vì:
Khoáng sản là nguồn tài nguyên quý của đất nước, là loại tài nguyên không thể phục hồi.
Một số khoáng sản của nước ta có nguy cơ bị cạn kiệt (ví dụ: than đá) và sử dụng còn lãng phí.
Việc khai thác, vận chuyển và chế biến đã làm môi trường một số vùng suy thoái (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu).
- Tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép khoáng sản ở một số địa phương đã gây ô nhiễm môi trường và làm thất thoát tài nguyên khoáng sản.
Câu 5
Em hãy nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh một số tài nguyên khoáng sản nước ta.
Trả lời
Một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh một số tài nguyên khoáng sản nước ta:
+ Chính sách khai thác vơ vét, bóc lột của thực dân Pháp.
+ Trình độ kĩ thuật khai thác, vận chuyển, chế biến còn lạc hậ.u + Việc sử dụng một số khoáng sản còn lãng phí.
II. CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM (Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn)
Câu 1
Đặc điểm nào không đúng về tài nguyên khoáng sản nước ta:
Đa dạng về chủng loại.
Phần lớn các mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ. c. Phân bố rải rác khắp cả nước.
D. Có cả trên đất liền và ở biển.
Câu 2
Phần lớn than đá của nưổc ta phân bố ở:
Thái Nguyên.
Quảng Ninh.
Tây Nguyên.
vùng núi Hoàng Liên Sơn.
Câu 3
Bồng Miêu là tên của mỏ
A. Sắt.	B. Thiếc.	c. Crôm. D. Vàng.
Câu 4
Các mỏ dầu khí được khai thác hiện nay tập trung ở vùng:
Vịnh Bắc Bộ.
Tây Nguyên.
C Thềm lục địa phía Nam.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 5
ở Bắc Bộ, khí tự nhiên đã được khai thác tại mỏ:
A. Trại Cau (Thái Nguyên).	B. cẩm Phả (Quảng Ninh). -
c. Tĩnh Túc (Cao Bằng).	D. Tiền Hải (Thái Bình).
Câu 6
Có trữ lượng bôxit rất lớn là vùng:
A. Núi và trung du Bắc Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng, c. Tây Nguyên.	D. Đồng bằng sông Cửu Long.