Giải Địa Lý lớp 8 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

  • Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á trang 1
  • Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á trang 2
  • Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á trang 3
  • Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á trang 4
Bài 13. TÌNH HÌNH PHÁT TRXỂN kinh tế XÃ HỘI KHU Vực ĐÔNG Á
CÂU HỎI Tự LUẬN
Câu 1
Cho bảng số liệu sau:
Diện tích, dân số khu vực Đông Á.
Khu vực
Diện tích (nghìn km2)
Dân sô' năm 2005 (triệu người)
Đông Á
10.206
1.535
Châu Á
44.400
3.920
a. Hãy tính tỉ lệ dân sô' và tỉ lệ diện tích của khu vực Đông Á so với châu Á.
b. Nhận xét và rút ra kết luận.
+ Nhận xét:
Đông Á chỉ chiếm 23,0% diện tích nhưng tập trung đến 39,2% dân số của châu Á, cho thây Đông Á có mật độ dân số cao hơn các vùng còn lại của châu Á.
+ Kết luận: Đông Á là khu vực đông dân và có mật độ dân số cao của châu Á.
Câu 2
Em hãy nêu đặc điểm kinh tế của các nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á hiện nay.
Trả lời
Đặc điểm kinh tế của các nước và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á hiện nay:
+ Phát triển mạnh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
+ Từ sản xuất để thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu.
+ Một số nước (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) trở thành các nền kinh tế mạnh của thế giới.
Câu 3
Dựa vào bảng 13.2 trong SGK. (Xuất, nhập khẩu của một số quốc gia Đông Á).
Em hãy nêu nhận xét về tình hình xuất, nhập khẩu của các nước có trong bảng.
Trả lời
Nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc:
+ Tổng giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản lớn nhất, kế đó là Trung Quốc, Hàn Quốc.
+ Cả ba quốc gia đều có giá trị xuất khẩu cao hơn giá trị nhập khẩu.
+ Nhật Bản là nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu nhiều nhất, kế đó là Trung Quốc, Hàn Quốc.
Câu 4
Những ngành công nghiệp nào của Nhật Bản có vị trí hàng đầu thế giới?
Trả lời
Những ngành công nghiệp của Nhật Bản có vị trí hàng đầu thế giới là:
+ Công nghiệp chế tạo ô tô, đóng tàu.
+ Công nghiệp điện tử: chế tạo các sản phẩm và thiết bị điện tử, máy tính, người máy...
+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: đồng hồ, máy ảnh, xe máy, máy giặt, máy lạnh...
Câu 5
Hãy cho biết: Vì sao từ một nước thua trận và nền kinh tế bị suy sụp từ sau 1945, ngày nay, Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới?
Trả lời
Năm 1945, Nhật Bản thua trận, nền kinh tế bị suy sụp, ngày nay Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới do:
+ Lòng quyết tâm và tinh thần cần cù chịu khó của người dân Nhật trong phát triển sản xuất và xây dựng đất nước
+ Có nguồn lao động lành nghề và nguồn và quản lí giỏi.
Câu 6
Trong xây dựng và phát triển kinh tế, hiện nay Trung Quốc đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?
Trả lời
+ Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện, đã giải quyết tốt vấn đề lương thực.
+ Đã phát triển nhanh một nền công nghiệp hoàn chỉnh, trong đó có một số ngành hiện đại như: Điện tử, cơ khí chính xác, nguyên -tử, hàng, không vũ trụ.
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, sản lượng của nhiều ngành đứng đầu thế giới như: Lương thực, than, thép...
+ Năm 2009, tổng sản phẩm trong nước (GDP) xếp thứ 3 thế giới (sau Hoa Kì, Nhật Bản).
Câu 7
Hãy cho biết nguyên nhân những thành tựu về kinh tế của Trung Quốc? Trả lời
Nguyên nhân:
+ Có đường lôi chính sách đổi mới đúng đắn.
+ Đã phát huy được nguồn lao động dồi dào và nguồn tài nguyên phong phú.
II. CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM (Khoanh tròn chỉ một ổhữ cái trước đáp án chọn)
Câu 1
Hiện nay, quốc gia và vùng lãnh thổ có dân số ít hơn cả là:
A. Nhật Bản.	B. lãnh thổ Đài Loan,
c. Hàn Quốc.	D. CHDCND Triều Tiên.
Câu 2
Quốc gia và vùng lãnh thổ có dân số đông hơn nước ta là:
A. Nhật Bản.	B. Hàn Quốc.
c. lãnh thố Đài Loan. D. CHDCND Triều Tiên.
Câu 3
Nhật Bản không ở vị trí hàng đầu thế gìó'i về ngành:
Chế tạo ô tô.
Đóng tàu.
c. Chế tạo máy bay.
Chế tạo người máy công nghiệp.
Câu 4
Trung Quốc xếp hàng đầu thế giới về:
Sản lượng lương thực.
Công nghiệp hàng không vũ trụ. c. Công nghiệp đóng tàu.
Sản xuất ô tô.
Câu 5
Thành tựu quan trọng nhất về kinh tế của Trung Quốc thời gian qua là:
Giải quyết tốt vấn đề lương thực.
Đã tạo ra được nhiều mặt hàng xuất khẩu.
c. Giá trị xuất khẩu luôn cao hơn giá trị nhập khẩụ.
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.