SGK Hóa Học 10 - Bài 28. Bài thực hành số 3. Tính chất hóa học của brom và iot

  • Bài 28. Bài thực hành số 3. Tính chất hóa học của brom và iot trang 1
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT
Cúng cố kĩ năng làm thí nghiệm, quan sát và viết tường trình.
Cúng cố về tính chất hoá học cúa các nguyên tố halogen.
I - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH
So sánh tính oxi hoá của brom và clo
Rót vào ống nghiệm khoảng 1 ml dung dịch NaBr. Nhỏ tiếp vào ống vài giọt nước clo mới điều chế được, lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng.
Rút ra kết luận về tính oxi hoá của brom so với clo.
So sánh tính oxi hoá của brom và iot
Rót vào ống nghiệm khoảng 1 ml dung dịch Nai. Nhỏ tiếp vào ống vài giọt nước brom, lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng.
Rút ra kết luận về tính oxi hoá của brom so với iot.
Tác dụng của iot với hồ tinh bột
Cho vào ống nghiệm khoảng 1 ml dung dịch hồ tinh bột. Nhỏ tiếp 1 giọt nước iot vào ống nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Đun nóng ống nghiệm, sau đó để nguội. Quan sát các hiện tượng xảy ra.
II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH