SGK Hóa Học 10 - Tư liệu. Hợp chất CFC

  • Tư liệu. Hợp chất CFC trang 1
Các dẫn xuất hiđrocacbon như CF2CI2, CFCI3 (còn gọi là CFC), ... có tên thương mại là freon. Đó là chất khí rất bền, đặc biệt không cháy, không ăn mòn kim loại, có tính độc thấp, không có mùi, dễ bay hơi do nhiệt độ sôi thấp (-30 °C).
Do có các tính chất trên nên hợp chất CFC được dùng làm chất sinh hàn trong tủ lạnh, .máy điều hoà nhiệt độ, chất xịt trong các loại thuốc trừ sâu, các loại sơn, dùng làm chất chữa cháy, dung môi trong mĩ phẩm...
Họp chất CFC khi thải vào không khí thuộc tầng đối lưu (tầng sát mặt đất) chúng sẽ khuếch tán lên tầng bình lưu và phá huỷ lớp ozon ớ tầng 'này.
Nếu xuất hiện 'lỗ thủng ớ tầng ozon thì một lứợng lớn tia tử ngoại phát ra từ Mặt Trời sẽ lọt xuống mặt đất gây bệnh ung thư da, huý hoại mắt ...
Ngày nay, người ta đang nghiên cứu thay thế dần chất CFC trong công nghiệp làm lạnh, các máy lạnh phải ghi rõ "No CFC", còn mĩ phấm thì phải ghi "CFC free" mới được đưa ra thị trường.
Các nhà khoa học dự tính rằng nếu sự phát thái chất CFC hiện nay hoàn toàn được chấm dứt thì cũng phải tới hàng trăm năm nữa mới phân huý hết lượng chất CFC hiện cớ.