SGK Hóa Học 10 - Bài đọc thêm. Sự suy giảm tầng ozon

  • Bài đọc thêm. Sự suy giảm tầng ozon trang 1
Sự SUY GIẢM TẦNG OZON
Khí quyến là lớp không khí bao bọc quanh Trái Đất. Khí quyến được chia thành 4 tầng chính dựa vào sự khác nhau về độ cao và chênh lệch nhiệt độ.
Tầng đối lưu chứa 70% khối lượng của khí quyến. Ozon tập trung nhiều ớ tầng bình lưu, cách mặt đất từ 20 - 30 km tuỳ theo vĩ độ.
Lóp ozon có tác dụng như một tấm lá chắn, ngăn tia tử ngoại, bảo vệ cho sự sống trên Trái Đất.
Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do họp chất CFC dùng trong công nghiệp làm lạnh. Những lượng lớn (nhiều tấn) chất CFC thái vào không khí ớ tầng đối lưu, chúng khuếch tán lên tầng bình lưu. Dưới tác dụng của các tia tử ngoại phát ra từ Mặt Trời, chúng bị phân huý tạo ra các gốc clo tự do :
tia tứ neoại
cf2ci2 	—-—>	cf2ci- + CI'
Các gốc clo tự do phá huỷ ozon theo cơ chế dây. chuyền :
Cl' + O3 	> CIO' + o2
và :	CIO' + O3 —2O2 + Cl'
Một gốc clo tự do có thể phá huý hàng nghìn phân tử ozon trước khi nó hoá họp thành chất khác.