SGK Hóa Học 10 - Bài 31. Bài thực hành số 4. Tính chất của oxit, lưu huỳnh

  • Bài 31. Bài thực hành số 4. Tính chất của oxit, lưu huỳnh trang 1
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
TÍNH CHẤT CỦA 0X1, Lưu HUỲNH
Rèn luyện các thao tác thí nghiệm an toàn, chính xác.
Tiến hành các thí nghiệm để chứng minh được :
Oxi và luu huỳnh là những đơn chất phi kim có tính oxi hoá mạnh.
Ngoài tính oxi hoá, lưu huỳnh còn có tính khử.
Lưu huỳnh có thế biến đối trạng thái theo nhiệt độ.
I - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH
Tính oxi hoá của oxi
Đốt nóng một đoạn dây thép xoắn (có gắn mẩu than ở đầu để làm mồi) trên ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình đựng khí oxi. Quan sát hiện tượng, viết phương trình hoá học và xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.
Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ
Đun nóng liên tục một ít lưu huỳnh trong ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ.
Tính oxi hoá của lưu huỳnh
Cho một ít hỗn hợp bột sắt và bột lưu huỳnh vào đáy ống nghiệm.
Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi phản ứng xảy ra. Quan sát hiện tượng, viết phương trình hoá học và xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.
Tính khử của lưu huỳnh
Đốt lưu huỳnh cháy trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí oxi.
Quan sát hiện tượng, viết phương trình hoá học và xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.
II - VIẾT TƯỜNG TRÌNH