SGK Hóa Học 10 - Bài đọc thêm. Ô nhiễm đất do phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật

  • Bài đọc thêm. Ô nhiễm đất do phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trang 1
sSS3z Bài đọc thêm
Ô NHIỄM ĐẤT DO PHÂN HOÁ HỌC VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Loại ô nhiễm này gây nên do sử dụng không đúng quy cách phân hoá học, thuốc trừ sâu, chất diệt có và các chất kích thích tố thực vật trong sán xuất nông nghiệp.
Sử dụng phân hoá học quá liều cũng làm cho đất bị chua. Đất chua ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng và hiệu quả sứ dụng phân hoá học.
Do hệ thống tưới tiêu chưa họp lí, do khí hậu nhiệt đới nắng lắm, mưa nhiều, đất trồng trọt bị rửa trôi mất lớp mùn hữu cơ, dưới tác dụng cúa ánh sáng, axit H2SÓ4 (tạo thành do một sô' họp chất cúa lưu huỳnh có trong tự nhiên bị oxi hoá thành) tác dụng với hợp chất sắt và nhôm trong keo đất thành sắt sunfat và nhôm sunfat tạo ra đất phèn. Đất phèn là loại đất chua, khó trồng trọt.
Phân hoá học bón vào đất, một phần được thực vật hấp thụ, một phần được đất giữ lại, một phần bị rứa trôi vào các nguồn nước, một phần khác phóng thái vào khí quyến, gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí.
Thuốc báo vệ thực vật có 5 loại : Thuốc trừ sâu, thuốc trừ nhện, thuốc trừ loại gặm nhấm (chuột và động vật hoang dại phá hoại mùa màng), thuốc trừ nấm và thuốc trừ có dại.
Cũng giống như phân hoá học, một lượng đáng kể các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng bị rửa trôi với lượng lớn theo nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường.
Nhiều người bị ngộ độc thuốc trừ sâu do ăn rau, quả phun thuốc trừ sâu chưa bị phân huỷ.
Thuốc bảo vệ thực vật cũng làm giảm số lượng cúa nhiều loài sinh vật có ích (ong mắt đỏ, một số loài nấm) làm giảm đa dạng sinh học, làm xuất hiện các loài sâu bệnh kháng thuốc và là nguyên nhân bùng nố nạn dịch rầy nâu, bệnh đạo ôn ở một số vùng.
Vì vậy, việc sứ dụng thuốc báo vệ thực vật cần đúng liều lượng và quy cách.