SGK Hóa Học 10 - Tư liệu. Chất xúc tác men (enzim)

  • Tư liệu. Chất xúc tác men (enzim) trang 1
CHẤT XÚC TÁC MEN (ENZIM)
Các quá trình hoá học trong cơ thế sống xảy ra với tốc độ nhanh chóng và nhịp nhàng là nhờ có men. Men là chát xúc tác sinh học. Men không những làm tăng tốc độ phán ứng hoá học khoáng từ 106 đến 1012 lần, mà còn có tính đặc thù rất cao : hoạt tính xúc tác cúa men được thế hiện ngay ớ điều kiện áp suất và nhiệt độ bình thường của cơ thế, một chất men chí làm xúc tác cho một số chất phán ứng xác định, tròng khi đó những chất còn lại có mặt trong hệ không bị ánh hướng. Trong cơ thế người có tới gần 30000 chất men khác nhau. Chúng xúc tác cho hầu hết các phán ứng hoá học xáỵ ra trong cơ thế. Chắng hạn, men trong nước bọt là amilaza xúc tác cho sự chuyến hoá tinh bột thành đường ; men trong dạ dày là pepxin xúc tác. cho sự phân giải các protein.
Men có thế tồn tại được ớ ngoài co thế sống và vần báo toàn được khá năng xúc tác. Ngày nay, người ta đã tống hợp được và tách được từ tế bào sống rất nhiều men khác nhau đế dùng trong nhiều lĩnh vực như trong y học, công nghiệp thực phấm, công nghiệp dược phấm v.v... Một số thí dụ : Trong công nghiệp thực phấm, men được sứ dụng trong sán xuất rượu, bia, bánh mì, kẹo bánh, chế biến thịt, cá, sữa... ; Trong y học và cộng nghiệp dược phấm, men được dùng trong sán xuất các vitamin, chất kháng sinh, đế chữa các bệnh thiếu men bấm sinh v.v.