Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  • Bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 1
  • Bài 168: Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 2
Bài 168. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo)
1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ). Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD.
Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD ta được:
2.
12cm
Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng chu vi của hình vuông MNPQ. Hãy khoanh vào chữ đặt trước số đo chỉ diện tích của hình vuông MNPQ.
CJ 64cm
A. 16cm2	B. 144cm2
D. 60cm2
3. Chọn 4 điểm thích hợp trên hình vẽ rồi nôi để được:
lcm
4.
G 6cm F
Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông DEFG.
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
EC = 5cm.
AG = 9cm.
Diện tích hình H là 69cm2
Chu vi hình H là 40cm.