Giải Địa Lý lớp 12 Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam bộ

  • Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam bộ trang 1
  • Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam bộ trang 2
  • Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam bộ trang 3
Bài 40
THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH
TÌNH HÌNH PHÁT TRIEN công nghiệp ở đông nam bộ
Mức ĐỘ CẦN ĐẠT
Kiến thức
Củng cố kiến thức đã học về vùng Đông Nam Bộ.
Kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng phân tích, xử lí số liệu để rút ra các nhận xét theo yêu cầu cho trước
Rèn luyện kĩ năng viết báo cáo ngắn.
II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH
Bài tập ỉ
Dựa vào bảng số liệu (SGK) và các tài liệu do HS sưu tầm và GV cung cấp, hãy viết một báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ.
Tiềm năng dầu khí của vùng.
Sự phát triển của công nghiệp dầu khí.
Tác động của công nghiệp dầu khí đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.
Thông tin vê' các khu vực phát triển dầu khí chủ yếu ở Việt Nam
Bồn trũng Cửu Long: Hiện có 4 mỏ dầu khí đang hoạt động, đó là Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ và Rồng, Sư tử Đen - Sư tử Vàng cùng với hàng loạt các phát hiện dầu khí ở các vùng lân cận như Kim Cương, Bạch Ngọc, Lục Ngọc, Phương Đông, Ba Vì, Bà Đen,... hình thành khu vực sản xuất dầu và khí đồng hành chủ yếu của PETROVIETNAM hiện nay.
Thềm lục địa Tây Nam: Ngoài mỏ Bunga - Kekwa, Cái Nước đang hoạt động, các mỏ khác như Bunga - Orkid, Raya - Seroja nằm trong khu vực phát triển chung với Ma-lai-xi-a, các phát hiện dầu khí gần đây như Ngọc Hiển, Phú Tàn, Cái Nước, u Minh, Khánh Mĩ (Lô 46/51), Kim Long (Lô B)... đang bước vào giai đoạn phát triển.
Bổn trũng Nam Côn Sơn: Ngoài mỏ Đại Hùng, mỏ khí Lan Tây - Lan Đỏ (Lô 06-1) đang khai thác, các mỏ khác như Hải Thạch, Mộc Tinh (Lô 05.2, 3), Rồng Đôi (Lô 11.2), Cá Chò (Lô 11.1) đang trong giai đoạn chuẩn bị khai thác.
Bồn trũng sông Hồng: Ngoài mỏ khí Tiền Hải đang hoạt động, các mỏ khác như mỏ khí sông Trà Lí, các phát hiện dầu khí ở B-10 ở đồng bằng sông Hồng, Hồng Long, 70km ngoài khơi bờ biển Tiền Hải đang được thẩm lượng. PIDC đang chuẩn bị nghiên cứu khả thi về việc tìm kiếm thăm dò tự lực nhóm cấu tạo Hải Long bao gồm 4 cấu tạo là Hồng Long, Bạch Long, Hoàng Long và Hắc Long để xác định trữ lượng, khai thác và vận chuyển vào bờ phục vụ phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Hồng.
Thông tin về sử dụng dầu khí:
Chế biến dầu khí: làm khí hoá lỏng, phân bón.
Công nghiệp sản xuất điện từ khí hỗn hợp.
Chú ý: có thể tìm thêm tài liệu ở các trang Website: ẩm=category&catid=0804;
 vn?Modules/PVWebBrowser.asp
Bài tập 2
7) Xử lí số liệu
BẢNG 1. Cơ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN
THEO THÀNH PHAN KINH TẾ CỦA CẢ NƯỚC
VÀ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 1995 VÀ NĂM 2005 (%)
1995
2005
Cả nước
Tổng số
Công nghiệp Nhà nước
100,0
50,3
100,0
33,9
Công nghiệp ngoài Nhà nước
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
1995
24,6
25,1
2005
28,8
37,3
Đông Nam Bộ - Tổng số
100,0
100,0
- Công nghiệp Nhà nước
38,8
24,1
- Công nghiệp ngoài Nhà nước
19,7
23,4
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
41,5
52,5
BẢNG 2. TỈ TRỌNG CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ TRONG CÔNG NGHIỆP CẢ Nước VÀ TRONG TÙNG THÀNH PHAN kinh tế năm 1995 và năm 2005 (%)
Đông Nam Bộ
1995
2005
- Tổng sô'
48,9
47,9
- Công nghiệp Nhà nước
37,7
34,1
- Cộng nghiệp ngoài Nhà nước
39,1
38,9
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
80,8
67,5
2) Nhận xét Hướng dẫn:
Làm rõ vai trò của các khu vực (Nhà nước, ngoài Nhà nước và đầu tư nước ngoài) trong sự phất triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ.
Bảng 2 cho thấy rõ vai trò của Đông Nam Bộ trong cơ cấu công nghiệp cả nước (nói chung và từng thành phần kinh tế nói riêng).