SGK Sinh Học 7 - Bài 32: Thực hành: Mổ cá

  • Bài 32: Thực hành: Mổ cá trang 1
  • Bài 32: Thực hành: Mổ cá trang 2
Bài 32	THỰC HÀNH : Mổ CÁ
I - YÊU CẦU
Nhận dạng được một sô nội quan của cá trên mầu mổ và quan sát bộ xương cá.
Rèn luyện kĩ năng mổ động vật có xương sống, n-CHUẨN BỊ
Cá chép nhỏ hoặc cá diếc (chuẩn bị theo nhóm 4-6 học sinh một mầu mổ).
Bộ đồ mổ và khay mổ. Đinh ghim.
Tranh vẽ các nội quan và não cá.
Mầu mổ tiêm màu (nêu có).
Mô hình não cá hoặc mẫu não mổ sẵn.
ni - NỘI DUNG
Hình 32.1. Cách mổ cá Mũi tên ) chỉ đường cắt.
Cách mổ (dựa vào hình 32.1)
Cắt một vết trước hậu môn và mổ bắt đầu từ a dọc bụng cá cho tới b, nâng mũi kéo tránh cắt vào các nội quan vùng
bụng và tim nằm ở gần u b vùng vây ngực, cắt tiếp theo đường bc vòng theo nắp mang.
Sau đó cắt theo đường edc qua các xương sườn, dưới cột sông và lật bỏ.
Cuối cùng cắt tiếp xương nắp mang theo đường cb’ để lộ toàn bộ nội quan.
Quan sát cấu tạo trong trên mẫu
Xác định vị trí của : các lá mang, tim, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trúng, bóng hơi (có thê đối chiếu với hình 32.3).
Gỡ để quan sát rõ các cơ quan : Gỡ dần ruột, tách mỡ dính vào ruột, ghim vào giá mổ để thấy rõ dạ dày, gan, túi mật, các tuyến sinh dục (buồng trứng hoặc dải tinh hoàn), bóng hơi. Tìm hai thận màu tím đỏ ở sát sông lưng hai bên cột
Hình 32.2. Cột sống và xương sườn cá 1. Xương đầu ;2. Cột sống ; 3. Xương sườn ;4. Tiavây xương
sông, trên bóng hơi. Tim nằm gần mang, ngang với vây ngực.
Quan sát bộ xương cá (hình 32.2).
Quan sát mẫu bộ não cá.
LSLự Lít/ V ,
hơi; 8. Thận.
Sau khi quan sát từng nhóm trao đổi, nêu nhận xét về vị trí các cơ quan và vai trò của chúng theo thứ tự ghi ở cột trống bảng dưới
Hình 32.3. Cấu tạo- trong của cá chép (đực)
1. Tim ; 2. Gan ; 3. Mật ;
Tuyến sinh dục ; 7. Bói
Bảng. Các nội quan của cá
Tên cơ quan
Nhận xét và nêu vai trò
Mang
Tim
Thực quản, dạ dày, ruột, gan
Bóng hơi
Thận
Tuyên sinh dục, ống sinh dục
Bộ não
IV - THU HOẠCH
▼ Mỗi nhóm báo cáo nhận xét về 1 hệ cơ quan, các nhóm khác bổ sung.