Giải Địa 10 - Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

  • Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống trang 1
  • Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống trang 2
Bài 3
SỬ DỤNG BẢN ĐÒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SÓNG.
ỨNG DỤNG CỦA VIẺN THÁM VÀ HỆ THÔNG THÔNG TIN
ĐỊA LÍ.
Câu hỏi và bài tập:
Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng để minh họa?
Trả lời:
Bản đồ là phương tiện để học sinh học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí và còn giúp cho học sinh trả lời các câu hỏi và làm các bâi tập kiểm tra về địa lí.
Ví dụ: Thông qua bản đồ học sinh có thể xác định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên mặt đất hoặc một khu vực châu lục. Biết được hình dạng và quy mô châu lục này so với châu lục khác; biết được sự phân bố các dạng địa hình núi cao, các cao nguyên, các đồng bằng, các con sông... cũng như sự phân bố dân cư, phân bố các trung tâm công nghiệp.
Để trình bày và giải thích chế độ nước một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?
Trả lòi:
Để trình bày và giải thích chế độ nước một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ: bản đồ tự nhiên, bản đồ địa hình, bản đồ khí hậu, bản đồ lượng mưa và quan sát những yếu tố sau:
+ Các miền địa hình sông chảy qua.
+ Độ dài và độ dốc của lòng sông.
+ Với vị trí của lưu vực sông thì nguồn cung cấp nước chủ yếu của sông là gì (nước mưa, nước ngầm, băng tuyết).
+ Dựa vào lượng mưa và phân bố lượng mưa trong năm của lưu vực kết hợp với hướng chảy và độ dốc để phán đoán chế độ nước của sông.
Các ảnh viển thám được sử dụng ở nước ta như thế nào?
Trả lòi:
Các ảnh viễn thám được sử dụng rộng rãi trong nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quản lí môi trường.
Ở nước ta có các trung tâm tư liệu và dịch vụ viễn thám như:
- Trung tâm viễn thám thuộc tổng cục địa chính.
Trung tâm viễn thám liên ngành của bộ nông ngHệp và phát triển nông thôn.
Trung tâm bay chụp ảnh địa hình thuộc bộ quốc phòng, viện địa lí thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia...
Thành quả của hệ thống thông tin địa lí đã được ứng dụng trong sản xuất và đời sổng như thế nào?
Trả lời:
Hệ thống thông tin địa lí được ứng dụng ngày càng rộng rãi và đang trở thành cơ sở dữ liệu quốc gia.
Trong sàn xuất:
+ Các nhà khoa học về môi trường dùng hệ thống thông tin địa lí để theo dõi, quản lí trạng thái môi trường.
+ Các nhà quy hoạch dùng hệ thống thông tin địa lí để đưa ra các phương án quy hoạch thích hợp, điều chỉnh các phương án quy hoạch một cách nhanh chóng.
Trong đời sống:
+ Các nhà kinh doanh quản lí khách hàng, quản lí hệ thống sản xuất dịch vụ của mình.
+ Hệ thống thông tin địa lí ứng dụng rộng rãi trong giáo dục.