Chính tả: Nghe - viết: Các em nhỏ và cụ già

  • Chính tả: Nghe - viết: Các em nhỏ và cụ già trang 1
+ Chính tả
Nghe - viết : CÁC EM NHỎ VÀ cụ GIÀ (đoạn 4)
Tìm các từ :
Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :
Làm sạch quần áo, chăn màn trong nước -> giặt
Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng -> vát
Trái nghĩa với ngang -> dọc
Chứa tiếng có vần uôn hay uông có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với vui -> buồn
Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo -> buồng
Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu -> chuông