Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
+ Kể chuyện
Sắp xếp các tranh vẽ theo đúng thứ tự trong câu chuyện BÀI TẬP LÀM VĂN
Cách sắp xếp như sau :
Tranh 3 - Tranh 4 - Tranh 2 - Tranh 1
Kể lại một đoạn của câu chuyện bằng lời của em.
- Lời kể: Cô-li-a đã viết được vài câu nhưng rồi bạn ấy lại nghĩ:
chẳng lẽ một bài văn ngắn ngủn thế này mà cũng đem nộp cho cô giáo hay sao? Cô-li-a đưa mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng đang hí hoáy viết và bài của bạn nào cũng có vẻ dài hơn bài của mình. Cô-li-a cố nhớ lại những chuyện mẹ vẫn làm ở nhà và viết tiếp : "Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần". Sau cùng, Cô-li-a còn nghĩ ra được một ý hay mà bạn tự thấy rất thú vị để làm phần kết cho bài văn: "Em muốn giúp mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả".
(Đây là lời kể lại phần 3 của câu chuyện)