Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
+ Luyện từ và câu
Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, vãn sau :
Mắt hiền sáng tựa như sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời
Mắt Bác Hồ được so sánh như vì sao
Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm
Hoa xoan được so sánh như mây từng chùm
Mùa đông
Trời là cái tủ ướp lạnh
Mùa hè
Trời là cái bếp lò nung
Trời mùa đông được so sánh như cái tủ ướp lạnh Trời mùa hè được so sánh như cái bếp lò nung.
Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
Dòng sông được so sánh như một đường trăng lung linh dát vàng.
Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên.
Các từ chỉ sự so sánh trong các câu trên là : tựa, như, là, là, là.
Chép đoạn văn dưới vào vở sau khi đặt dấu châm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu.
Sau đây là đoạn văn dã dặt dấu chấm :
Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.