Tiết 4

  • Tiết 4 trang 1
TIẾT 4
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm :
Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.
Câu hỏi : Ở câu lạc bộ chúng em làm gì ?
Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.
Câu hỏi : Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ ?
Nghe - viết : GIÓ HEO MAY