Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
  • Kể chuyện trang 2
+ Kể chuyện
Dựa vào các tranh vẽ, hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện AI CÓ LỖI?
Tranh 1: Khi En-ri-cô đang nắn nót viết bài thì Cô-rét-ti vô ý đụng vào khuỷu tay bạn làm cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Cô-rét-ti cười phân giải thì En-ri-cô lại cho là bạn kiêu căng nên cậu rất bực mình.
Tranh 2: Lát sau, En-ri-cô trả thù bạn bằng cách đẩy Cô-rét-ti một cái làm hỏng hết cả trang giấy của bạn khiến Cô-rét-ti giận đỏ mặt và nói : "Cậu cố ý đấy nhé." Sau đó Cò-rét-ti còn hẹn bạn "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng".
Tranh 3: Khi đã nguôi giận, En-ri-cô bắt đầu thấy hối hận. Cậu nhìn vào chỗ vai áo rách của bạn thì biết là bạn đã phải vất vả giúp mẹ làm việc nhà. Cậu thấy thương bạn, muốn xin lỗi bạn mà còn e ngại không dám nói.
Tranh 4: Khi ra tới cổng trường, En-ri-cô rút cây thước ra, giơ lên sẵn sàng choảng nhau với bạn thì bạn làm lành trước. Thê là cơn giận qua đi. Tình bạn vẫn nguyên vẹn, tốt đẹp.
Tranh 5: về nhà, En-ri-cô kể lại câu chuyện trên cho bố nghe, tưởng đâu bố sẽ khen, ai ngờ bố lại mắng cho: "Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước định đánh bạn."