Chính tả: Nghe - viết: Người lính dũng cảm

  • Chính tả: Nghe - viết: Người lính dũng cảm trang 1
+ Chính tả
Nghe - viết : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM (trích)
Điền vào chỗ trông :
n hay 1 ?
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.
en hay eng ?
Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
SỐ thứ tự
Chữ
Tên chữ
1
n
en-nờ
2
ng
en-nờ giê / en giê
3
ngh
en-nờ giê hát / en giê hát
4
nh
en-nờ hát / en hát
5
o
0
6
ổ
ô
7
ơ
ơ
8
p
pê
9
ph
pê hát