Chính tả: Nghe - viết: Người mẹ

  • Chính tả: Nghe - viết: Người mẹ trang 1
  • Chính tả: Nghe - viết: Người mẹ trang 2
+ Chính tả
Nghe - viết : NGƯỜI MẸ
Tìm các tên riêng trong bài chính tả.
Các tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tối.
Các tên riêng ấy được viết như thế nào ?
Các tên riêng ấy đều được viết hoa (chữ đầu)
a) Điền vào chỗ trống d hay r "ì
Hòn gì bằng đất nặn ra
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày
Khi ra da đỏ hây hây Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.
Giải câu đố : Đó là hòn gạch, b) Giải câu đố :
Trắng phau cày thửa ruộng đen Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng
Giải câu đố : Đó là phấn trắng và bảng đen.
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau :
Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ -> ru
Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu -> dỗ dành
Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi -> giải thưởng
Chứa tiếng có vần ân hay ăng có nghĩa như sau :
Cơ thể của người -> thân thể
Cùng nghĩa với nghe lời -> vâng lời
Dụng cụ đo trọng lượng -> cái cân