Chính tả: Nghe - viết: Quê hương

  • Chính tả: Nghe - viết: Quê hương trang 1
+ Chính tả
Nghe - Viết: QUÊ HƯƠNG (3 khổ đầu)
- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa.
Trả lời : Chữ Quê trong đầu bài và các chữ ở đầu mỗi câu thơ
đều phải viết hoa.
Điền vào chỗ trống ét hay oét :
em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xóẹt, xem xét
Viết lời giải các câu đố :
-	Đế nguyên ai cũng lặc lè
Bỏ nặng thêm sắc, ngày hè chói chang.
Đó là các chữ nặng và nắng.
Có sắc - mọc ở xa gần Có huyền - vuốt thẳng áo quần cho em
Đó là các chữ lá và là (ủi)
-	Để nguyên - giữa đầu và mình
Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.
Đó là các chữ cổ’ và cỗ.
Không dấu - trời rét nằm cong Thêm huyền - bay lả trên đồng quê ta
Có hỏi - xanh tươi mượt mà Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.
Đó là các chữ : co, cò và cỏ