Luyện từ và câu

  • Luyện từ và câu trang 1
+ Luyện từ và câu
Tìm các từ :
Chỉ trẻ em : thiếu niên, thiếu nhi, nhi đồng, trẻ con, trẻ nhỏ.
Chỉ tính nết của trẻ em : ngoan ngoãn, hiền lành, tinh nghịch, chăm chỉ, lười biếng, vui vẻ ...
Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em: thương yêu, châm sóc, nâng niu, cưng chiều ...
Tìm các bộ phận của câu :
Trả lời câu hỏi : "Ai (cái gì, con gì) ?"
Trả lời câu hỏi "Là gì ?"
Thiếu nhi là măng non của đất nước ?
Thiếu nhi trả lời câu hỏi "ai là măng non của đất nước ?"
Chúng em là học sinh tiểu học !
Chúng em trả lời câu hỏi "ai là học sinh tiểu học ?"
Chích bông là bạn của trẻ em.
Chích bông trả lời câu hỏi "con gì là bạn của trẻ em ?"
Đặt câu cho các bộ phận câu in đậm (có gạch dưới) :
Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.
Câu hỏi cần đặt : Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam ?
Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc.
Câu hỏi cần đặt : Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc?
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.
Câu hỏi cần đặt : Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?