Tiết 2

  • Tiết 2 trang 1
TIẼT 2
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in dậm dưới dây :
Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.
Câu hỏi : Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường ?
Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập.
Câu hỏi : Câu lạc bộ thiếu nhi là gì ?
Kể lại một câu chuyện dã học trong tám tuần dầu.
Các em dã học các truyện: Cậu bé thông minh, Ai có lỗi, Chiếc áo len, Chú sẻ và bông hoa bằng lăng, Người mẹ, Người lính dũng cảm, Bài tập làm văn, Trận bóng dưới lòng đường, Lừa và ngựa, Các em nhỏ và cụ già.
Tùy các em chọn một truyện để kể theo sự hướng dẫn của thầy giáo, cô giáo.