Tiết 5

  • Tiết 5 trang 1
  • Tiết 5 trang 2
TIẾT 5
Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
Chọn từ thích hợp để bổ sung cho các từ in đậm :
Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, tinh tế đến vậy.
Đặt 3 câu theo mẫu Ai - làm gì ?
- Chị Ba làm việc ở nhà máy dêt.
Ai làm việc ở nhà máy dệt ?
Chị Ba làm gì ?
ông Sáu cuốc đất ở ngoài đồng.
Ai cuốc đất ở ngoài đồng ?
Ông Sáu làm gì ?
Bà nội nấu cơm trong bếp.
Ai nấu cơm trong bếp ?
Bà nội làm gì ?