Tập làm văn

  • Tập làm văn trang 1
  • Tập làm văn trang 2
Tập làm văn
Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chi Minh
Đội thành lập ngày nào?
Đội được thành lập vào ngày 15-5-1941 tại Pác Bó tỉnh Cao Bằng. Lúc đầu mang tên là Đội Nhi đồng Cứu quốc.
Các đội viên đầu tiên của đội là ai?
Các đội viên đầu tiên là: Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) (làm đội trưởng), Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mì, Lý Thị Xậu.
Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào9
Đội đã có nhiều lần đổi tên:
Đội Nhi đồng Cứu quốc (1941)
Đội ihiếu nhi Tháng Tám (1951)
Độ. Thiếu niên Tiền phong (2-1956)
Và 30-1-1970 Đội mang tên Bác Hồ: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Chép mẫu đơn và điền các nội dung cần thiết :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bển Tre, ngày 1 tháng 2 năm 20...
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH
Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P1 Thị xã Bến Tre
Em tên là Trần Ngọc Phương Minh
Sinh ngày 4-5 Nam (nữ) : nữ
Nơi ở : 36 đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Bến Tre.
Học sinh lớp : 3A Trường Tiểu học PI, Thị xã Bến Tre.
Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm
học 20... - 20...
Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn
Trần Ngọc Phương Minh