Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường

  • Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường trang 1
+ Chính tả
Tập chép : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG (Trích)
Điền vào chỗ trống và giải câu đố :
tr hay ch ?
Mình tròn mũi nhọn Cliẳng phải bò, trâu Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn	(là cái gì ?)
Giải đáp câu đối trên : Đó là cái bút mực.
iên hay iêng ?
Trên trời có giếng nước trong
Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.
(là quả gì ?)
Giải đáp câu đối trên : Đó là quả dừa.
4. Viết vào vở những chữ còn thiếu trong bảng sau :
SỐ thứ tự
Chữ
Tên chữ
1
q
quy
2
r
e-rờ
3
s
et-sì
4
t
tê
5
th
tê-hát
6
tr
tê-e-rờ
7
u
u
8
ư
ứ
9
V
vê
10
X
ich-xì
11
y
i dài