Tập làm văn

  • Tập làm văn trang 1
+ Tập làm văn
Dựa vào đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Chú ý : Các em cần đọc kĩ lại lá đơn mẫu và viết đúng theo trình tự các mục trong mẫu đơn đó.
Các em cần ghi đúng địa điểm viết đơn, địa chỉ gửi đơn tới, tên và ngày sinh của mình.
Phần trình bày lí do viết đơn, bày tỏ nguyện vọng của mình và lời hứa khi được vào Đội thì không viết theo mẫu sẵn có mà viết theo cách nghĩ riêng của bản thân mình.
Cuối cùng ghi rõ họ tên và kí đúng chữ kí của mình.
Bài tập làm văn (mẫu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 20...
r	ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi: - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên - Ban chỉ huy Liên đội
Em tên là: Phạm Nguyễn Anh Thư
Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 20...
Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên.
Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội, hiểu được Đội là tố’ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nay em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng của mình.
Được vào Đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ Đội, cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn
THƯ
Phạm Nguyễn Anh Thư