Tập đọc: Mùa thu của em

  • Tập đọc: Mùa thu của em trang 1
+ Tập đọc
MƯA THƯ CƯA EM + Trả lời câu hỏi
Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu ?
Trả lời : Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu : sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới.
Những hình ảnh nào gợi các hoạt động của học sinh vào mùa thu?
Trả lời : Những hình ảnh sau đây gợi ra các hoạt động của học sinh vào mùa thu : các em rước đèn họp bạn vào dịp Tết trung thu, các em vui vẻ bước vào năm học mới.
Hãy tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1 :
Trả lời : Trong khố thơ 1 hoa cúc nở vàng được so sánh như hàng nghìn con mắt nở ra nhìn bầu trời êm ả.
Nội dung: Tình yêu mến của bạn nhỏ với vẻ đẹp của mùa thu.