Chính tả: Nghe - viết: Chơi chuyền

  • Chính tả: Nghe - viết: Chơi chuyền trang 1
Chính tả
Nghe - viết : CHƠI CHUYỀN
- Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng đều viết hoa.
Điền vào chỗ trông ao hay oao :
ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n có nghĩa như sau :
Cùng nghĩa với hiền : lành
Không chìm dưới nước : nổi
Vật dùng để cắt cỏ, gặt lúa : liềm
Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với dọc : ngang
Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ : hạn hán
Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc : đàn