Chính tả: Nghe - viết: Tiếng hò trên sông

  • Chính tả: Nghe - viết: Tiếng hò trên sông trang 1
+ Chính tả
Nghe - Viết : TIÊNG HÒ TRÊN SÔNG
Bài chính tả có mấy câu.
Bài chính tả có 4 câu.
Nêu các tên riêng trong bài.
Các tên riêng trong bài là : Gái, Thu Bồn (và Võ Quảng nếu tính cả tên tác giả).
Điền vào chỗ trông ong hay oong :
Chuông xe đạp kêu kính koong, vẽ đường cong, làm xong việc, cái xoong.
Thi tìm nhanh viết đúng :
- Chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s :
sách, sổ, sông, (lá) sả, (cây) sấu, (chim) sâu, (chim) sẻ, sườn (núi), (xương) sườn, sân, (cái) sàng, (cây) súng, (hoa) sen, ...
- Từ chỉ hành động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x:
xa xôi, xa hoa, xa lánh, xa xả, xả thân, xả thịt, xác đáng, xác xơ, xạc bình, xài tiền, xám xịt, xanh, xanh xao, xao xác, xào xáo, xảo quyệt, xảo trá, xáo trộn, xạo, xát gạo, xay lúa, xắn tay, xằng bậy, xắt thịt, xây lắp, xâu xé, ...
- Từ có tiếng mang vần ươn :
tàu lượn, con lươn, mảnh vườn, trườn mình, thuê mướn, con vượn, vay mượn, ...
- Từ có tiếng mang vần ương :
con đường, bướng bỉnh, tướng sĩ, chai tương, lương bổng, đương thời, cường thịnh, cương quyết, lương thực, quê hương, đo lường, trường học, số’ lượng, lưỡng lự, cái giường, thương yêu, ...