Tập đọc: Bài tập làm văn

  • Tập đọc: Bài tập làm văn trang 1
+ Tập đọc
BÀI TẬP LÀM VĂN
Loay hoay ;tỏ ra lúng túng, chưa có cách giải quyết.
+ Trả lời câu hỏi
Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào ?
Trả lời : Cô giáo ra cho lớp đề văn : "Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ".
Vì sao Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn ?
Trả lời : Cô-li-a thấy khó viết bài văn vì khi ở nhà bạn ấy chưa làm gì đế’ giúp mẹ cả.
Thấy các bạn viết dài, Cô-li-a làm gì để viết dài ra.
Trả lời: Thấy các bạn viết dài, Cô-li-a cũng cố kéo dài bài mình ra bằng cách viết vài việc mình mới làm qua một, hai lần, bằng cách nhớ lại những việc mà mẹ bạn ấy thường làm. Cô-li-a còn viết ra cả những điều mà có lẽ từ trước đến nay bạn ấy chưa nghĩ tới là: "Em muốn giúp mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả."
Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo :
Lúc đầu, Cô-li-a ngạc nhiên ?
Sau đó, bạn ấy vui vẻ làm theo lời mẹ.
Trả lời:
Lúc đầu, nghe mẹ bảo mình đi giặt quần áo, Cô-li-a tròn xoe mắt tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo và Cô-li-a cũng chưa bao giờ làm việc này.
Sau đó, Cô-li-a vui vẻ làm theo lời mẹ, vì bạn ấy chợt nhớ ra mình đã viết điều ấy trong bài tập làm văn mà. Lời nói phải đi đôi với việc làm mà !
Nội dung: Lời nói phải đi đôi với việc làm, học phải gắn với hành.
HTTV3. tập 1 - 33