Tập đọc: Lừa và ngựa

  • Tập đọc: Lừa và ngựa trang 1
+ Tập đọc
LỪA VÀ NGỰA
Khẩn khoản .'thiết tha nài nỉ nhờ giúp đỡ.
+ Trả lời câu hỏi
Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì ?
Trả lời : Lừa khẩn khoản xin ngựa chở giúp một ít đồ đạc.
Vì sao ngựa không giúp lừa ?
Trả lời : Ngựa không giúp lừa vì ngựa ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình, không muốn vất vả chở thêm đồ đạc.
Câu chuyện kết thúc như thê nào ?
Trả lời : Câu chuyện kết thúc một cách đáng buồn : lừa thì kiệt sức lăn ra chết, ngựa phải nai lưng ra chở hết mọi thứ đồ đạc của chủ.
Truyện này muốn nói với em điều gì ?
Trả lời : Truyện này muốn nói với em : phải luôn luôn thương bạn và sẵn lòng giúp bạn lúc bạn gặp khó khăn vì giúp bạn cũng chính là giúp mình, bỏ mặc bạn là tự hại mình.
Nội dung : Bạn bè phải thương yêu giúp đỡ nhau. Lúc bạn gặp khó khăn hoặc hoạn nạn thì rất cần sự giúp đỡ của mình.